เอสซีจี ร่วมกับ ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยกระดับอาคารประหยัดพลังงาน ตามแนวทาง Pathway to NET ZERO Building พร้อมสร้างคุณภาพอากาศสะอาดปลอดภัยภายในอาคาร

เอสซีจี นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี (ขวา) ร่วมกับ บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริษัท (ซ้าย) ลงนามสัญญาเพื่อยกระดับอาคารสำนักงาน สู่ Pathway to NET ZERO Building โดยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดี ให้กับผู้อยู่อาศัยในอาคาร ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือซึ่งกันและกัน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “การลงนามสัญญาครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ร่วมกันของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนสามารถให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนได้ การยกระดับอาคารสำนักงาน ให้มุ่งสู่การเป็น Net Zero Building หรือต้นแบบอาคารที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ทางเอสซีจี โดยธุรกิจ SCG Smart Building Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน โครงการร่วมกับทางอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของสังคม จึงเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีจาก SCG มาต่อยอดกับการบริหารจัดการ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในอาคารที่ดียิ่งขึ้น

SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร และลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ

Published on: Nov 21, 2023

(Visited 217 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว