เอสซีจี คว้า 5 รางวัล แคมเปญการตลาดแห่งปี เวที “MAT Award 2023” โซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าสายกรีน ตามเมกะเทรนด์โลก

เอสซีจี คว้า 5 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2023 (MAT Award 2023) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดดเด่นด้วยแคมเปญนวัตกรรมเพื่อลูกค้าสายกรีนตามเมกะเทรนด์โลก รางวัล Gold จากผลงานWake Up Waste” แพลตฟอร์มและรถบีบอัดที่ช่วยให้การเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่ต้นทาง มีคุณภาพ และการขนส่งไปรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC และรางวัล Sliver จากผลงาน “บ้านปะการัง รักษ์ทะเล” ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง จากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution โดย CPAC Green Solution ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็น 2 รางวัล จากประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศ ด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing)”

รางวัล Sliver จากผลงาน “Clean Air Matters by SCG Bi-ion” ที่ชวนให้คนไทยใส่ใจเรื่องคุณภาพอากาศ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชัน ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และรางวัล Bronze จากผลงาน SCG: The Next Chapter – Your Next Chapter is Our Next Chapter งานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อตอบความต้องการในวันนี้และอนาคต ให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก คุ้มค่า ปลอดภัย และรักษ์โลก โดยเอสซีจี ซึ่งเป็น 2 รางวัล จากประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Experience & Communication)”

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Bronze จากผลงาน Tiger X M-150 Collaborate, Engage and Connect” บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด และบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) จากประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ (Innovations & Martech)”

รางวัล Gold จากผลงาน “Wake Up Waste”
รางวัล Sliver จากผลงาน “บ้านปะการัง รักษ์ทะเล”
รางวัล Sliver จากผลงาน “Clean Air Matters by SCG Bi-ion”
รางวัล Bronze จากผลงาน SCG: The Next Chapter – Your Next Chapter is Our Next Chapter
รางวัล Bronze จากผลงาน Tiger X M-150 Collaborate, Engage and Connect”

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจี ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบความต้องการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและรักษ์โลก ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้า ที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ทันท่วงที ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus  มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส เน้นสร้างธุรกิจเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล

โครงการประกวดแคมเปญการตลาด MAT Award 2023 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม และยกย่องผลงานของนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้นักการตลาดไทย ก้าวสู่ระดับสากล โดยในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 81 ผลงาน จาก 42 องค์กรทั่วประเทศ

Published on: Nov 17, 2023

(Visited 626 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว