“SCGP” รุกนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เสริมเทรนด์ความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืน

SCGP รุกพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เสริมเทรนด์โลกด้าน “ความมั่นคงทางอาหาร” ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ คงคุณค่าโภชนาการ ควบคู่กับการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าปี 2573 บรรจุภัณฑ์ของ SCGP 100% สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้

นายเอกราช นิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง และEnterprise Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความยั่งยืน” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ขณะเดียวกันจะต้องสร้าง ความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดรับเทรนด์โลกและตอบโจทย์ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

“พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย ไม่มีสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอม มีคุณภาพที่เหมาะสม ยืดอายุและคงคุณค่าของอาหาร รวมถึงมีความชัดเจนของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น วันหมดอายุ วิธีเก็บรักษา สารอาหารที่ประกอบอยู่ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่รีไซเคิลได้ง่าย หรือทำมาจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นสิ่งที่ SCGP พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค” นายเอกราช กล่าว

สำหรับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารและความยั่งยืน ที่พัฒนาโดย SCGP ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงและปลอดภัย เช่น OptiBreath บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุและระบบพิเศษ Modified Atmosphere Packaging (MAP) ช่วยปกป้องไม่ให้อาหารที่บรรจุ ภายในบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ช่วยรักษาความสด สี กลิ่น และรส รวมถึงชะลอการเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยลดการสูญเสียและทำให้อาหารคงคุณค่าได้นานขึ้น

OptiBreath บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้

อีกทั้ง SCGP สามารถพัฒนา บรรจุภัณฑ์ R1+ นวัตกรรม Mono-material flexible packaging ที่ผลิตจากพลาสติกเพียงชนิดเดียว สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย  และมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึม ผ่านของอากาศและความชื้น ที่ช่วยปกป้องสินค้าประเภทอาหารได้ดี

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest by SCGP ที่สะอาด ปลอดภัย สัมผัสอาหารได้โดยตรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีโซลูชันสินค้าทั้ง Fest Fresh Pak (Frozen) นวัตกรรมถาดกระดาษสำหรับเนื้อสัตว์แช่แข็ง สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส โดยที่บรรจุภัณฑ์ยังคงความแข็งแรงตลอดกระบวนการบรรจุ และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ ทดแทนได้อย่างน้อย 94% และ Fest Redi Pak นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มอาหารแช่แข็ง และแช่เย็นพร้อมทาน ช่วยรักษาความสด และรสชาติของอาหารได้ดี โดยใช้วัสดุหลัก 90% เป็นเยื่อยูคาลิปตัสที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน สวยงาม แข็งแรง สะดวกในการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ ด้วยการออกแบบทำให้ความร้อน กระจายได้อย่างทั่วถึง ทำให้อาหารจะไม่ร้อนหรือสุกจนเกินไป

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest by SCGP ที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“SCGP ได้กำหนดงบลงทุนเพื่อวิจัย และพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไว้เฉลี่ยปีละ 0.5% ของรายได้จากการขาย รวมถึงความมุ่งมั่นใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยในปี 2566 สัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือสลายตัวได้อยู่ที่ 99.7% และมีเป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 100% สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้ ภายในปี 2573” นายเอกราช กล่าว

Published on: Jun 14, 2024

(Visited 156 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว