SCGC จับมือ AboitizPower ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในฟิลิปปินส์ เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ด้วยดิจิทัลโซลูชันครบวงจร จาก REPCO NEX

กรุงเทพฯ – 13 มิถุนายน 2567 : Aboitiz Power Corporation (AboitizPower) หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ ในฟิลิปปินส์ ร่วมกับ เร็ปโก เน็กซ์ (REPCO NEX) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้ให้บริการโซลูชันด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ลงนามความร่วมมือ ในโครงการอาร์คังเฮล (Project Arkanghel) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ แห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือน (Digital Twin) สอดรับกับเมกะเทรนด์ความต้องการ ด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการอาร์คังเฮล (Project Arkanghel) เป็นโครงการพัฒนาแบบจำลองเสมือนของโรงไฟฟ้า (Digital Twin) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถทำการจำลอง กระบวนการทำงานภายในโรงไฟฟ้าได้ โดยสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพ ที่จะเกิดขึ้นจริง ด้วยการดำเนินงานตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนสามารถตรวจจับ ความผิดปกติล่วงหน้าได้ โดยจะเริ่มพัฒนาให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน แบบเตาเผาระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน (Circulating Fluidized Bed: CFB) ของ AboitizPower ได้แก่ โรงไฟฟ้า Therma Visayas กำลังการผลิต 340 เมกะวัตต์ เมืองโตเลโดซิตี้ จังหวัดเซบู และโรงไฟฟ้า Therma South กำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ เมืองดาเวา ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอื่น ๆ ในอนาคต

SCGC จับมือ AboitizPower ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในฟิลิปปินส์ เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกในฟิลิปปินส์

นอกจากเทคโนโลยี CFB ของโรงไฟฟ้า ที่นำความร้อนจากการเผาไหม้กลับมาหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เทคโนโลยี Digital Twin จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนและยกระดับ การบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (Asset Performance Management) ตลอดช่วงวงจรชีวิตของสินทรัพย์ (Asset Life Cycle) ผ่านกระบวนการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ทำให้เกิดการทำงานเชิงรุก และส่งผลให้ลดช่วงเวลาที่ต้องหยุดเดิน โรงไฟฟ้าทั้งในส่วนที่วางแผน และนอกเหนือจากแผน (Planned and Unplanned Downtime)

นายซานโดร อบอยทิซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท AboitizPower กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งสองแห่งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความพร้อมในการส่งกระแสไฟฟ้า ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่เราต้องรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน การนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ข้อมูลสมัยใหม่ (Data Science) มาประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์สำคัญที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่า ที่ยั่งยืนให้กับ Energy Transition Journey ของ AboitizPower” 

SCGC จับมือ AboitizPower ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในฟิลิปปินส์ เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกในฟิลิปปินส์

นายอัลโด รามอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ สายโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน บริษัท AboitizPower กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด และมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการพลังงานเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 16% ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2564 ความต้องการในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 22% ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งความท้าทายในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความพยายามบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ท่ามกลางความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความพยายามในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากที่สุด นำไปสู่การเริ่ม Project Arkanghel ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งทำในระหว่างที่เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนยังอยู่ในช่วงพัฒนา” 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “แรงขับเคลื่อนสำคัญของเมกะเทรนด์ด้าน AI และ ESG คือ ภาคพลังงาน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นเสาหลักในการพัฒนาของทุกประเทศ REPCO NEX พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้ร่วมกับ AboitizPower ผู้นำภาคพลังงานของฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมงาน REPCO NEX ทั้งในด้านดิจิทัลโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) จะช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

โรงไฟฟ้า Therma South กำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์ 

นายชาคร กรัยวิเชียร กรรมการผู้จัดการ REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “REPCO NEX จะนำข้อมูลขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง เพื่อแจ้งเตือน และให้คำแนะนำในการเดินโรงไฟฟ้า ซึ่งแบบจำลองดังกล่าว สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้  REPCO NEX ยังจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของ AboitizPower โดยนำศักยภาพด้าน Operational Technology(OT) มาผสานกับ Information Technology(IT) ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะเพิ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ความร่วมมือระหว่าง AboitizPower และ REPCO NEX ในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาโรงไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศฟิลิปปินส์ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน”

โรงไฟฟ้า Therma Visayas กำลังการผลิต 340 เมกะวัตต์ เมืองโตเลโดซิตี้ จังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ AboitizPower

บริษัท Aboitiz Power Corporation (AboitizPower) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดูแลการลงทุนของเครือบริษัท Aboitiz Group ในธุรกิจผลิต จำหน่าย และขายปลีกไฟฟ้า บริษัท AboitizPower มีเป้าหมายมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ให้ดีขึ้นและสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

AboitizPower เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ มีโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ และนับเป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายสำคัญ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในระดับฐานและระดับสูงสุด โดยมี Aboitiz Data Innovation เป็นบริษัทในเครือ Aboitiz Group ที่ให้บริการด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับบริษัททั้งในและนอก Aboitiz Group นอกจากนี้ AboitizPower ยังเป็นเจ้าของธุรกิจสาธารณูปโภคด้านการจำหน่ายพลังงานในพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในเกาะลูซอน วิซายัส‎ และมินดาเนา รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจสาธารณูปโภคภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองและสามของประเทศอีกด้วย

Aboitiz Group ได้เปิดตัวแคมเปญ “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” (Great Transformation) ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี (Techglomerate) แห่งแรกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยอาศัยทรัพยากร และความร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อส่งมอบมูลค่าเพิ่มและช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีเทคโนโลยีทันสมัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนให้เป็น 35% ภายในปีพ.ศ. 2573 บริษัท AboitizPower มีแผนลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวม 4,600 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์จากโครงการต่าง ๆ ที่ประกาศไปแล้ว ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลายประเภทภายในประเทศ โดยบริษัทยังแสวงหาโอกาสขยายธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม และระบบกักเก็บพลังงาน อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน AboitizPowerและพันธมิตร มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อคำนวณจากกำลังการผลิตติดตั้งภายใต้การดำเนินงาน

เกี่ยวกับ REPCO NEX

REPCO NEX เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจให้บริการนวัตกรรมโซลูชัน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพเครื่องจักร ครอบคลุมหลากหลายด้าน ตั้งแต่วิศวกรรม การก่อสร้าง ไปจนถึงบริการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม และบริการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัย จากการดำเนินงานที่สั่งสมประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ REPCO NEX มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน เพื่อช่วยยกระดับให้โรงงานอุตสาหกรรม ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน สาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และภาคการผลิตทั่วไป ฯลฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Published on: Jun 13, 2024

(Visited 158 times, 2 visits today)