SCGC เดินหน้านวัตกรรมรักษ์โลก สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผนึก Avantium เนเธอร์แลนด์ นำก๊าซ CO2 มาผลิตพอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ พร้อมเตรียมพัฒนาโรงงานนำร่อง ป้อนตลาดโลก

อัมสเตอร์ดัม, 3 กรกฎาคม 2566 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจร เพื่อความยั่งยืนระดับภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท Avantium N.V. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านเคมีทดแทน (renewable chemistry) จากประเทศเนเธอร์แลนด์  เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยทดสอบนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตพอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์ที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (carbonnegative plastic) โดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต พร้อมเร่งเตรียมพัฒนาโรงงานนำร่อง ด้วยกำลังการผลิตกว่า 10 ตันต่อปี

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เปิดเผยว่าSCGC มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services – HVA) รวมไปถึงการพัฒนา นวัตกรรมรักษ์โลก (Green Innovation) เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และเทคโนโลยีในการลดคาร์บอน (Decarbonization) โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573  และมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ SCGC ได้เร่งพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ องค์กรและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ของโลก

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งล่าสุด SCGC ได้ร่วมกับ Avantium พัฒนาพอลิเมอร์ PLGA (polylactic-co-glycolic acid: PLGA)  หรือ พอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (carbon-negative plastic)  โดยนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นสารตั้งต้น รวมทั้งไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังพบว่า พอลิเมอร์ PLGA ซึ่งมีส่วนผสมของกรดแลคติกและไกลโคลิค นอกจากจะมีประสิทธิภาพที่ดี มีคุณสมบัติพิเศษ ในการป้องกันออกซิเจน ความชื้น และรีไซเคิลได้นั้น ยังสามารถย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะธรรมชาติ  และในทะเลอีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

“SCGC เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้สำเร็จ การร่วมมือในครั้งนี้เสริมให้การพัฒนาพอลิเมอร์ PLGA เป็นไปได้ในอนาคต โดยมีเทคโนโลยี “Volta” ที่สามารถเปลี่ยน CO2 ให้เป็นพอลิเมอร์ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันออกซิเจนและความชื้น สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมนำไปเป็นวัตถุดิบ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะมีลูกค้าที่สนใจในเรื่องนี้มาร่วมเป็นพันธมิตรมากขึ้น” นาย Tom van Aken, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Avantium กล่าว

นวัตกรรมพอลิเมอร์ PLGA

SCGC และ Avantium ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน เช่น คาร์บอนจากพืช และคาร์บอนจากอากาศ โดยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ และได้ทำการทดสอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดย Norner AS ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลก ประเทศนอร์เวย์

Published on: Jul 4, 2023

(Visited 274 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว