SCG ติดปีกธุรกิจค้าปลีกในอินโดนีเซีย เพิ่มทุน 610 ล้านบาท ใน “Mitra10” ดัน Modern Trade ทะยานสู่ 100 สาขาใน 7 ปี

จาการ์ตา – 3 กรกฎาคม 2566:  “เอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง” ในธุรกิจ Distribution and Retail ในธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เดินหน้ารุกตลาดค้าปลีกในอินโดนีเซีย ทุ่มงบลงทุนกว่า 610 ล้านบาท ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk หรือ CSAP ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย คว้าโอกาสเติบโตต่อเนื่องในตลาด Modern Trade ตั้งเป้าขยายสาขาร้าน “Mitra10” ครบ 100 แห่งทั่วประเทศภายใน 7 ปี

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President-Distribution and Retail Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “ตลาด Modern Trade ในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นมาก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปลี่ยนไป หันมาเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านที่สะอาด สะดวก มีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลายครบวงจรมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ธุรกิจนี้มีสัดส่วนในตลาดรวมอยู่ไม่มาก ยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะ เราจึงใช้สิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับ CSAP เพื่อเดินหน้าขยายตลาด Modern Trade  โดยตั้งเป้าขยายสาขาร้าน Mitra10 จาก 45 สาขา เป็น 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2573 และเพิ่มประสิทธิภาพของ Supply Chain เชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และส่งผลให้ Mitra10 เป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคในอินโดนีเซีย”

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President-Distribution and Retail Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

การเพิ่มทุนของ CSAP ในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวม 1,971 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจค้าปลีก Modern Trade ของ CSAP ภายใต้ชื่อ “Mitra10” ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงบ้านชั้นนำในอินโดนีเซีย ปัจจุบัน เอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CSAP จำนวนร้อยละ 30.89 และได้ใช้สิทธิทั้งหมดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 378,405,192 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 610 ล้านบาท ในราคาหุ้นละประมาณ 1.61 บาท ทั้งนี้ หลังการเพิ่มทุน สัดส่วนการร่วมทุนกับ CSAP ยังคงเป็นสัดส่วนเท่าเดิม

Mitra10 ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในอินโดนีเซีย
Mitra10 ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับ SCG

เอสซีจี เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างสมดุล สอดคล้องกับเเนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ เเละโซลูชันครบวงจร ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงที

เอสซีจี เริ่มธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ.2535 โดยเริ่มจากธุรกิจเทรดดิ้ง และค่อย ๆ ขยายการลงทุนไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง ปัจจุบัน เอสซีจีมีบริษัทย่อยในอินโดนีเซียรวม 36 บริษัท มีพนักงานรวมกว่า 9,000 คน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและหลากหลายในตลาดอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับ CSAP

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk หรือ CSAP เป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่าย และค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ CSAP ยังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน CSAP มีสาขากระจายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 46 แห่งใน 40 เมือง สินค้าอุปโภคบริโภค 57 แห่ง สินค้าเคมีภัณฑ์ 5 แห่ง ร้านค้าปลีก Modern Trade สินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ภายใต้ชื่อ Mitra10 45 สาขา และร้านค้าปลีก Modern Trade สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่อ Atria 19 สาขา

Published on: Jul 5, 2023

(Visited 381 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว