SCGC – Denka ผนึกความร่วมมือเดินหน้าธุรกิจอะเซทิลีนแบล็ก ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ตลาด รับเมกะเทรนด์โลก

18 ตุลาคม 2565 – บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited หรือ Denka ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene Black) ในจังหวัดระยอง  คาดว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี และโรงงานสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568 ทั้งนี้ อะเซทิลีนแบล็กของ Denka เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็กชนิดพิเศษที่เป็นวัสดุนำไฟฟ้า มีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์และการนำไฟฟ้าสูง ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหลัก รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง  ซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ SCGC ที่มุ่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือ HVA (High Value-Added Products & Service) เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  สัญญาร่วมทุนดังกล่าวลงนามโดย นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGC และ นายโทชิโอะ อิมาอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Denka Company Limited โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้ SCGC จะถือหุ้นร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 60 จะถือหุ้นโดย Denka

SCGC มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตเม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ที่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นของใช้ใกล้ตัวผู้บริโภค นอกจากนี้ยังขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น โซลูชันด้านพลังงานสะอาด และนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products & Services หรือ HVA) ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตตามการใช้งานของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์ การแพทย์และสุขภาพ โซลูชันด้านพลังงาน และยานยนต์

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “ทั้ง SCGC และ Denka ต่างให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ SCGC การร่วมทุนกับ Denka จึงเป็นการเน้นย้ำเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ SCGC ที่มุ่งตอบรับเมกะเทรนด์โลก ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากพันธมิตรระดับโลกอย่างต่อเนื่อง”

นายโทชิโอะ อิมาอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Denka Company Limited

นายโทชิโอะ อิมาอิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Denka Company Limited เผยว่า “Denka ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน EV และ 5G ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัท ขณะที่ SCGC ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้จึงเป็นการรวมเอาความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารจัดการโรงงานปิโตรเคมีที่เข้มแข็งของ SCGC เข้ากับ Denka ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะเซทิลีนแบล็กชั้นนำระดับโลกที่มีเทคโนโลยีเฉพาะตัว และมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ที่สำคัญการร่วมทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต”

Denka เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบัน Denka ผลิตอะเซทิลีนแบล็กที่โรงงานทั้งหมด 3 แห่งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อะเซทิลีนแบล็กของ Denka คือเป็นวัสดุนำไฟฟ้าคาร์บอนแบล็กที่ผลิตขึ้นจากการสลายตัวทางความร้อนของก๊าซอะเซทิลีน ด้วยเทคโนโลยีการย่อยสลายและการสังเคราะห์ด้วยความร้อนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Denka คาร์บอนแบล็คที่ผลิตขึ้นจึงมีความบริสุทธิ์สูงและนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม สามารถนำมาใช้ในงานต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในยานยนต์ไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

อะเซทิลีนแบล็กของ Denka เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็กชนิดพิเศษที่เป็นวัสดุนำไฟฟ้า มีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์และการนำไฟฟ้าสูง

โรงงานผลิตที่ Denka และ SCGC จะดำเนินการร่วมกันภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เบื้องต้นได้ตั้งเป้ากำลังการผลิตปีละประมาณ 11,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตในต้นปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Oct 20, 2022

(Visited 805 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว