SCGC – Denka ผนึกความร่วมมือเดินหน้าธุรกิจอะเซทิลีนแบล็ก ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ตลาด รับเมกะเทรนด์โลก

18 ตุลาคม 2565 – บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited หรือ…

ดาวน์โหลดข่าว