มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ส่งมอบสุขากระดาษจำนวน 500 ชุด พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ทำให้ฝนตกหนักและปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีสูงเข้าท่วมพื้นที่มานานกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งฟินิคซฯ ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ และดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งแรงกายและแรงใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Published on: Oct 20, 2022

(Visited 245 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว