เอสซีจี สนับสนุนนวัตกรรมป้องกันโควิด โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส เสริมความพร้อมช่วยผู้ป่วยอาการรุนแรงปานกลาง ตัดวงจรเจ็บป่วยรุนแรง

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) โดยมี แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รับมอบ

เอสซีจี ได้สนับสนุนนวัตกรรมป้องกันโควิด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส ได้แก่ เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพีที่แข็งแรงและทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% นวัตกรรมห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room)  มีระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ และระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และสามารถติดตั้ง-รื้อถอนได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก โครงสร้างทุกชิ้นแข็งแรง ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบหลัก จึงมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานฉากกั้นซีเมนต์บอร์ด สำหรับกั้นห้อง (SCG Cement Board Partition) ที่สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย

เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน ชุดติดตามสุขภาพทางไกล (DoCare Tele-monitoring System) ที่ผู้ป่วยสามารถใช้วัดค่าสุขภาพของตัวเองได้รายวัน พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อค่าสุขภาพมีความผิดปกติ โดยสามารถพูดคุย ปรึกษาแพทย์ผ่านชุดอุปกรณ์  เพิ่มความอุ่นใจในการรักษา วาโรการ์ด เอ็กซตราแคร์ (Varogard Extra Care) น้ำยายับยั้งเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย 99.99 % มีคุณสมบัติออกฤทธิ์รวดเร็วภายใน 1 นาที ปกป้องพื้นผิวยาวนาน 72 ชม. และเจลล้างมือไอ-โพรเท็ค นาโนพลัส (i-Protec Nano+Hand Sanitizer) สูตรพิเศษใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) ได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จากกองทัพอากาศ โดย BDMS ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้จำนวน 100 เตียง โดยรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง ผ่านทีมแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งนี้ BDMS ได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลสนามฯ มีหุ่นยนต์อัจฉริยะในการส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วยอีกด้วย

ภายในนวัตกรรมห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room)
ชุดติดตามสุขภาพทางไกล (DoCare Tele-monitoring System)
วาโรการ์ด เอ็กซตราแคร์ (Varogard Extra Care) น้ำยายับยั้งเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย 99.99 % และเจลล้างมือไอ-โพรเท็ค นาโนพลัส (i-Protec Nano+Hand Sanitizer)

Published on: Jul 27, 2021

(Visited 671 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว