เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด 19 เร่งสนับสนุน รพ.สนาม จ.ระยอง เดินหน้าส่งมอบเตียงสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็น มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าช่วยฝ่าวิกฤตโควิด 19 โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีจำนวนมากขึ้น ล่าสุด ได้มอบเตียงสนามกระดาษ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อให้สาธารณสุขจังหวัดระยองใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ระยอง ช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงที โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ และนายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด นายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นตัวแทนมอบ

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดระยอง ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดระยองจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อตั้งโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลักในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามย่อยเพิ่มตามพื้นที่แต่ละอำเภอ รวมถึงการจัดเตรียม Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งเตียงสนามกระดาษ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบให้กับจังหวัดระยองในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการบริการด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามในขณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ทางจังหวัดจะมีเตียงสนามเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ทางจังหวัดมีมาตรการให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือให้จํากัดการเดินทางและงดกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดระยอง”

เตียงสนามกระดาษ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19 เร่งสนับสนุน รพ สนาม จ.ระยอง

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นอย่างมาก และยังคงเดินหน้าช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งเป็นด้านการป้องกันโรค เช่น การร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง” การให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “ระยองพร้อม สู้โควิด 19” และการมอบอุปกรณ์ป้องกันแก่ชุมชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดระยอง เช่น ห้องตรวจเชื้อความดันลบ ปรอทวัดไข้ ชุด PPE หน้ากากผ้า และน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น สำหรับด้านการดูแลรักษา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการคัดแยกและการเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเตียงสนามกระดาษให้แก่สาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 2,500 เตียง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 500 เตียง เพื่อช่วยรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามด้วย ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เชื่อมั่นว่าจะทำให้ประเทศไทยและชาวระยองผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว”

ปัจจุบัน จังหวัดระยองมีสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงกระจายตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางจังหวัดระยองจึงยกระดับความปลอดภัยให้กับชาวระยองโดยเร่งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ความเข้มข้น 70% เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19 เร่งสนับสนุน รพ สนาม จ.ระยอง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Jul 27, 2021 

(Visited 617 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว