เอสซีจีโชว์นวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022 พร้อมขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัว และความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อวิกฤตพลังงานโลก” ซึ่งสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และได้รับทราบถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำหรับไฮไลท์นวัตกรรมด้านพลังงานที่เอสซีจีนำไปจัดแสดงครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • SCG Solar Roof Solutions : ระบบ Hybrid ระบบแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครบวงจร ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง SCG และ HUAWEI ทำให้สามารถใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างคุ้มค่า เก็บไฟไว้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
  • SCGC Floating Solar Solutions : ทุ่นลอยน้ำและระบบยึดโยงสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ และรองรับแผงโซลาร์เซลล์หลากหลายประเภท
  • SCG HVAC Air Scrubber : ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ สำหรับอาคารขนาดใหญ่ ปรหยัดค่าไฟได้ 20-30% จากการลดการเติมอากาศจากภายนอกอาคาร
  • SCG Cleanergy : ให้บริการโซลูชันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สู่ Net Zero Carbon Emission
  • Green Circularity Solution : เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการผลิตและเชื้อเพลิงสะอาด ด้วยแนวคิด “From Waste to Value” เพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้กล่าวถึงการปรับตัวของเอสซีจี ในการร่วมอภิปรายหัวข้อ “การปรับตัวของภาคพลังงานและอุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืน” ว่า “ภาคอุตสาหกรรมต้องเริ่มปรับตัวด้านพลังงานในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Energy Transition to Low Carbon Society) แต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะสายเกินแก้ โดยเอสซีจีตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ในปี 2030 และตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus ได้แก่ 1.มุ่ง Net Zero 2.Go Green 3.Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ Plus ความเชื่อมั่นและโปร่งใสในทุกการดำเนินงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การปรับตัวของภาคพลังงานและอุตสาหกรรม สู่ความยั่งยืน”
จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022
จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022
จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022
จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในงาน Energy Symposium 2022

Published on: Sep 12, 2022 

(Visited 810 times, 1 visits today)