“เอสซีจี” ผสานพลัง “การรถไฟแห่งประเทศไทย” “กระทรวงอุตสาหกรรม” ดันสถานีกลางบางซื่อ เป็นแลนด์มาร์กสีเขียว ภายใต้โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”

14 กันยายน 2565 – กรุงเทพฯ: เอสซีจี การรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ดอกนานาพันธุ์ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM2.5 ชูสถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสีเขียวในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 2565-2568) เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดฝุ่น ลดมลพิษ ให้คนกรุงเทพฯ สิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการสำเร็จได้ คือพลังความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมกันแก้วิกฤตโลกร้อน โดยเริ่มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัว อย่างวันนี้ได้ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ดอกพื้นถิ่น ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอด เติบโต และออกดอกสวยงามบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ของสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งถือเป็นหน้าบ้านของเอสซีจี สอดคล้องกับแนวทาง ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) ต้องขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงพนักงานจิตอาสาที่ร่วมกันทำให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จได้”

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “ การรถไฟฯ มีนโยบายบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้กิจกรรมต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ซึ่งกิจกรรม Season Train ที่เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย สีสันคมนาคม สร้างสรรค์ประเทศไทย ของกระทรวงคมนาคม ยังสอดคล้องกับโครงการ เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม. จึงร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางรถไฟ ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ดอกยืนต้นตามแนว 2 ข้างทาง เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น กลายเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ”

นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมขอเป็นอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนกล้าไม้ดอกสีแดง 15 สายพันธุ์ ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น ต้นหางนกยูง และต้นพาราซานโตส เพื่อต้นไม้เหล่านี้ได้เจริญเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในการลดฝุ่น มลพิษ ให้ความร่มรื่น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่พวกเรา และลูกหลานของเราต่อไป”

โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”

 ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Sep 14, 2022

(Visited 362 times, 1 visits today)