เอสซีจี ผนึก ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ พลิกโฉมดิจิทัล สู่กรีนไอทีระดับโลก มุ่งเสิร์ฟลูกค้าฉับไว ข้อมูลปลอดภัยสูง

เอสซีจี จับมือ ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ ชูกรีนไอทีด้วยเทคโนโลยี บริการลูกค้าระดับโลก มั่นใจตอบลูกค้าฉับไวตลอด 24 ชั่วโมง (Zero-waiting time) พัฒนานวัตกรรมทันท่วงที ไร้กังวลความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ ลดใช้พลังงาน ตอบเทรนด์รักษ์โลก

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ตลาดและลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา ความรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสำคัญของการบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรู้ใจและทันท่วงที ความร่วมมือกับไอทีวัน และเอคเซนเชอร์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คลาวด์ (Cloud) ระบบความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง (Cyber Security) จึงจะช่วยให้เอสซีจีสามารถบริการลูกค้า คู่ค้าได้อย่างฉับไว มีความปลอดภัยสูงในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อยกระดับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน สู่กรีนไอทีระดับโลก พร้อมรองรับความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบสนองได้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต”

นาวสาวแองเจิล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอทีวัน กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกศักยภาพของทั้งเอสซีจี และไอทีวันไว้ด้วยกัน ตลอดข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วยสนับสนุนเอสซีจี ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วฉับไว มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและลดการใช้พลังงานยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายกรีนไอที

ยกระดับความรวดเร็วฉับไว ด้วยเทคโนโลยีด้านคลาวด์ (Cloud) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น รวดเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชันใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที อีกทั้งสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างเหนือข้อจำกัด ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้า (Customer Services) อย่างเช่น แชท บอท (Chat Bot) วอยซ์ บอท (Voice Bot) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยบริการและแก้ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นให้แก่เอสซีจี รวมถึงลูกค้าของเอสซีจี เช่น ดีลเลอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอคอย (Zero-waiting time)

ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับคลาวด์ (Cloud Security Operation Center) ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้ามั่นใจในการปกป้องข้อมูลบนแอปพลิเคชันที่สำคัญ

ลดการใช้พลังงานและการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ จากการย้ายระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ขึ้นบนคลาวด์ (Cloud) โดยไอทีวันจะจัดทำรายงานและติดตามผลดัชนีชี้วัด (KPIs) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนไอที (Green IT) ให้แก่เอสซีจี เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ของเอสซีจี”

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนิยามใหม่ของการประกอบธุรกิจ วิธีการดำเนินงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เอคเซนเชอร์มุ่งมั่นในการนำข้อมูลและความเชี่ยวชาญระดับโลกต่าง ๆ ทั้งด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) เทคโนโลยี Digital Twin รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เข้ามาเสริมขีดความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เหนือระดับและตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเอสซีจี”

เอสซีจี จับมือ ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ ชูกรีนไอทีด้วยเทคโนโลยีบริการลูกค้าระดับโลก

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

เกี่ยวกับเอสซีจี

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับเเนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ เเละโซลูชันครบวงจร ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงที ภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scg.com/

 เกี่ยวกับไอทีวัน

บริษัท ไอทีวัน จำกัด (IT One Co., Ltd.) เป็นบริษัทให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงส่งมอบโซลูชัน พร้อมบริการด้านแอปพลิเคชันและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมนำศักยภาพที่ดีที่สุดจากเอคเซนเชอร์เข้ามาสนับสนุน เสริมสร้างความยืดหยุ่นและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเติบโตของเอสซีจี โดยมีเป้าหมายในการให้บริการดิจิทัลอันล้ำสมัย สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เอสซีจีตั้งเป้าไว้ได้อย่างสัมฤทธิผล

 เกี่ยวกับเอคเซนเชอร์

เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก โดดเด่นด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะครอบคลุม 40 กว่าธุรกิจอุตสาหกรรม จึงสามารถให้คำแนะนำด้านยุทธศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจ บริการอินเทอร์แอ็กทิฟ การบริหารเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ โดยมีเครือข่ายการให้บริการด้านเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพนักงาน 710,000 คนของเอคเซนเชอร์ ร่วมกันนำเสนอความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองอัจฉริยภาพของมนุษย์ในทุกๆ วัน รองรับลูกค้าในกว่า 120 ประเทศทั่วโลกนำพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าและความสำเร็จร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.accenture.com

Published on: Sep 9, 2022

(Visited 749 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว