CPAC Green Solution ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน ESG ผ่าน BIMobject Thailand หนึ่งเดียวในไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากงาน Autodesk ประเทศสิงคโปร์

โครงการประกวด BIMObject Green Design Competition 2022 สนับสนุนโดย CPAC Green Solution ชวนสถาปนิก วิศวกรรุ่นใหม่ ร่วมกันกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ดิสรัปวงการก่อสร้างด้วยนวัตกรรม BIM ร่วมกันแก้ไขปัญหางานก่อสร้างเรื้อรัง เช่น การก่อสร้างผิดแบบทำให้เหลือเศษวัสดุหน้างาน เป็นต้น อีกทั้งยังปลูกฝังคนรุ่นใหม่และทุกคนใน Ecosystem ให้ใส่ใจในสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus จนคว้ารางวัล “Autodesk ASEAN Innovation Award 2022” ประเภท Future Pillar of the year จาก Autodesk ณ ประเทศสิงคโปร์

นายชนะ ภูมี Vice President Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า BIMobject Green Design Competition 2022 นี้ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบ และการก่อสร้างสีเขียวที่ให้ผู้แข่งขันนำสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาออกแบบและก่อสร้างเป็น Green Co-Living Space และยังเป็นการรวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส โดยเน้นไปที่ Go Green ที่เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาออกแบบและก่อสร้าง ในด้าน Lean เหลื่อมล้ำ เราทำให้เทคโนโลยี CPAC BIM สามารถเข้าถึงนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ผ่านการจัดงานประกวดในครั้งนี้

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีจุดแข็งด้านเครือข่ายจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ด้วย Digital Construction ของ CPAC Green Solution ที่สามารถรวบรวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี BIM และ Sustainable Design มาร่วมสร้างโจทย์ในการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านมุมมองของการได้นำไปใช้งานจริง โดยในโครงการ BIMObject Green Design Competition 2022 ครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ทั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เกือบ 200 คนเข้าร่วมการประกวด สะท้อนให้เห็นถึงว่าโครงการนี้บรรลุเป้าประสงค์ที่จะทำให้ BIM เข้าถึงทุกคนแล้ว

Autodesk ASEAN Innovation Award 2022

CPAC Green Solution จะผลักดันผ่านกลยุทธ์ “Green Construction” โดยมีเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานสุขภาพอนามัย มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยน Waste หรือความสูญเสียให้เป็น Value หรือการสร้างผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจรด้วย CPAC Green Solution ผ่านสินค้ารักษ์โลก (Green Products) และบริการก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Solution) สร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการ BIMobject TH กล่าวว่า “หนึ่งในความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คือ เรื่องของการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน หลังจากผ่านวิกฤต โรคระบาดมา เราจึงต้องเปลี่ยนอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นโอกาส ช่วงสามปีที่เราสื่อสารและเรียนออนไลน์ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เราเริ่มต้นง่ายๆ จากการให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบพื้นฐานด้านดิจิทัลและสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างได้อย่างเท่าเทียมกัน ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้จะเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับสถาปนิกและวิศวกรรุ่นใหม่ หากเราสามารถผลิตสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 200-300 คนต่อปีถือว่าเราบรรลุเป้าประสงค์แล้ว”

BIMObject Green Design Competition 2022

นายชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022 ครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เป็นรางวัลที่มอบเป็นเกียรติให้กับโครงการและบุคลากรในภูมิภาค ASEAN ที่มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่อนาคตด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ BIM และโซลูชันสำหรับผู้ออกแบบ วิศวกร และงานก่อสร้างจาก Autodesk ซึ่งสาขาที่ BIMobject Thailand ได้รับรางวัลคือ Future Pillar of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ช่วยปลูกฝังองค์ความรู้ด้าน Digital Construction ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปในอนาคต ซึ่ง CPAC Green Solution ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างมากตามแนวทาง ESG 4 Plus ในเรื่อง Lean เหลื่อมล้ำ เนื่องจากโครงการนี้นักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี BIM ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่าน Digital Platform โดยรางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของคนไทย เนื่องจากเราเป็นบริษัทจากประเทศไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลจากสาขานี้

CPAC Green Solution มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในปีต่อๆ ไป และขยายผลในวงกว้างเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้กับวงการก่อสร้างไทย พร้อมกับผลักดันการพัฒนานวัตกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม Go Green ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้ได้มากที่สุด และการใช้เศษวัสดุในการก่อสร้างให้คุ้มค่าที่สุด (Turn Waste to Value)” นายชนะ กล่าว

รางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022

ข้อมูลเพิ่มเติม

CPAC Green Solution ผู้ให้บริการโซลูชันเพื่องานก่อสร้างแบบครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปด้วยกันกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการมีพันธมิตรที่ดีหรือการสร้าง Ecosystem เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

BIMobject Thailand ผู้ให้บริการแบบจำลองสารสนเทศสำหรับอาคาร (Building Information Modeling: BIM) ในรูปแบบดิจิทัล และฐานระบบสำหรับการออกแบบ คัดเลือกวัสดุก่อสร้างและจำลองการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งสามารถคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้

BIMobject Green Design Competition 2022 เป็นโครงการประกวดแบบ BIM ครั้งแรกของประเทศไทย โดย BIMobject Thailand ร่วมกับ CPAC Green Solution และ Autodesk ใช้จุดแข็งด้าน Network จากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ด้าน Digital Construction ของ CPAC Green Solution และยังรวบรวมองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ BIM และ Sustainable Design ร่วมสร้างโจทย์และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยโครงการนี้จะประกาศผลผู้ชนะจากการออกแบบในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Autodesk บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการออกแบบ 3 มิติและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิต สื่อและบันเทิง

Published on: Sep 8, 2022

(Visited 469 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว