SCG Experience พลิกโฉมร้านใหม่ สร้างประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

SCG Experience ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร เปิดตัวร้านโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “Better Living Made Possible: เปิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ที่มีความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น ด้วยสินค้า บริการ โซลูชันที่ครบวงจร เติมเต็มทุกความต้องการของสมาชิกในบ้าน ผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเสริมประสบการณ์ให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ช่วยให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย ครบ จบที่เดียว

นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ในเอสซีจี
นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ในเอสซีจี

นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ในเอสซีจี กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคต้องการที่อยู่อาศัยที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefit) พร้อมการออกแบบที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองด้วย (Individual Need) SCG Experience ซึ่งเป็นร้านต้นแบบที่รวบรวมความรู้และสินค้านวัตกรรมเรื่องบ้าน ภายใต้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างพร้อมโซลูชันของเอสซีจี จึงต้องการให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจรได้จริง ภายใต้แนวคิด Better Living Made Possible การอยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้ เพียงแค่ก้าวเข้ามาในร้าน ผ่านโซนสินค้าและบริการหลัก ได้แก่

 1. Home and Living Solution เน้นสินค้าและบริการเรื่องบ้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
 2. Living Design Studio บริการออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันสำหรับทุกคนในบ้าน
 3. Smart Living Solution นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย
 4. Eldercare Living Solution นวัตกรรมเพื่อบ้านสำหรับผู้สูงวัย เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านคอยให้คำปรึกษา
GRAND OPENING THE NEW SCG EXPERIENCE

นอกจากนี้ SCG Experience ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสนุกกับการเลือกซื้อสินค้า อาทิ การนำ VR Technology มาใช้ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของวัสดุที่จะเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อ การใช้หุ่นยนต์ (Robot) สมสมัย เพื่อเป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าระหว่างเลือกซื้อสินค้าเช่นเดียวกับพนักงาน พร้อมทั้งได้พัฒนาช่องทางการซื้อ-ขายในรูปแบบ OMNI-Channel ที่เชื่อมต่อประสบการณ์ทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าถึงสินค้าและบริการจากเอสซีจีได้ทุกที่ทุกเวลา”

ทั้งนี้ จุดเด่นของสินค้าและบริการหลักเพื่อผู้อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด Better Living Made Possible : เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้ ที่ SCG Experience ได้แก่

 1. Home and Living Solution ที่นำเสนอนวัตกรรมและดีไซน์เรื่องบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ทั้งสินค้านวัตกรรมและบริการครบวงจรเรื่องบ้านพร้อมการติดตั้ง ทั้งการสร้างบ้านใหม่ ต่อเติมบ้าน ปรับปรุงหรือซ่อมแซมในทุกส่วนของบ้านเพื่อให้บ้านอยู่สบายขึ้น พร้อมการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เจ้าของบ้านได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงก่อนการตัดสินใจที่ร้าน
 2. Living Design Studio บริการออกแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันเพื่อทุกคนในบ้าน โดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ (Living Experience Designer) ภายใต้คอนเซปต์ Intergeneration แนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย โดยนำเสนอผ่าน 3 ดีไซน์หลัก ได้แก่ Smart Home Design การออกแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน
  ทุกวัย Eco Home Design การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย Passive Design ที่คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม และ Care Home Design การออกแบบ Universal Design เพื่อพื้นที่สำหรับผู้อยู่อาศัยทุกวัย เชื่อมต่อทุกพื้นที่และรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนในบ้านได้อย่างลงตัว โดยทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเจาะลึกไปถึงความต้องการในการใช้ชีวิตในบ้านและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันของคนทุกเพศทุกวัย ให้ทุกส่วนของบ้านลงตัวต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยในบ้านได้สูงสุด
 3. Smart Living Solution นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และทำให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย โดยเชื่อมต่อระบบสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุม หรือสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ง่าย สะดวกสบาย และปลอดภัย ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 4. Eldercare Living Solution นวัตกรรมเพื่อบ้านสำหรับผู้สูงวัย บริการให้ความรู้พร้อมคำปรึกษา
  เพื่อออกแบบและรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด พร้อมคัดสรรสินค้าเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะจากทั้งในและต่างประเทศ
Cotto Life
Cotto Life

นอกจากนี้ SCG Experience ยังเป็นพื้นที่ที่มีส่วนช่วยสร้างพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการจัดนิทรรศการ เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของจากผ้าใบเก่า กล่องกระดาษเหลือใช้ เป็นต้น พร้อมการนำเสนอสินค้ารักษ์โลกภายในร้าน โดยมี ECO Shop มาร่วมสร้างและถ่ายทอดแนวคิดรักษ์โลกร่วมกันกว่า 20 แบรนด์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้อยู่อาศัย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้า พร้อมบริการ และโซลูชัน ที่ครบทุกความต้องการเพื่อผู้อยู่อาศัยได้ทุกวันที่ SCG Experience เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ในโครงการ Crystal Design Center ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com, Facebook: scgexperience หรือ โทร. 02-1019922 และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Eldercare Living Solution
Eldercare Living Solution
Home and Living - Roof
Home and Living – Roof
(Visited 2,659 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว