SCG Experience พลิกโฉมร้านใหม่ สร้างประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

SCG Experience ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร เปิดตัวร้านโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “Better Living Made Possible: เปิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นเป็นจริงได้” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ที่มีความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น ด้วยสินค้า บริการ โซลูชันที่ครบวงจร…

ดาวน์โหลดข่าว