SCG ชูนวัตกรรม “SCG Bi-ion” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นอากาศสะอาด ปลอดภัย สามารถสร้างได้

SCG Biion โดย SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตภายในอาคาร โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในด้านเชื้อโรคและมลภาวะในอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “เพราะ “คน” คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจ การดูแลคนให้พร้อมที่จะทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่สะอาดลอดภัย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยทาง SCG มีเทคโนโลยี SCG Biion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา เชื้อรา รวมถึงฝุ่นละอองในอากาศ โดยที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ หลากหลายองค์กร ร่วมติดตั้งระบบ SCG Biion เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและลูกค้า ผ่านคุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัย ซึ่งถือว่า SCG Biion  ระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ด้านสุขภาวะของการใช้ชีวิตภายในอาคาร และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตจากการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นได้

เพื่ออนาคตของชาติ เรียนรู้อย่างตั้งใจ ทำกิจกรรมไร้กังวล

“โรงเรียนเพลินพัฒนา” เป็นอีกโรงเรียนต้นแบบที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของคุณภาพอากาศของเด็กนักเรียน รวมถึงบุคลากรภายใน จึงได้เสริมเกราะป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการรับอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับทุกคน โดยหลังจากที่ติดตั้ง SCG Bi-ion หรือระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและอุ่นใจเรื่องคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยทั้งในพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนและห้องเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการสร้างมาตรฐานอากาศให้ปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ปกครอง ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโรคทางอากาศ โดยทางโรงเรียนได้ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และห้องพักครูของอาคาร เตรียมอนุบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็กเล็กและครูผู้ดูแลรวมมากกว่า 100 คน ซึ่งเหตุผลที่ทางโรงเรียนเลือกติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่กลุ่มเด็กเล็กก่อน สืบเนื่องจากเด็กเล็กชั้นอนุบาลเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งเพิ่มเติม ในพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนใช้งานร่วมกันและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย อย่างห้องสมุดมัธยม ห้องสมุดกลาง และห้องพยาบาลกลาง ดังนั้น ผู้ปกครองทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลทั้งด้านการเรียนและสุขอนามัยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะ ความปลอดภัยทางด้านอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

เพื่ออนาคตของชาติ เรียนรู้อย่างตั้งใจ ทำกิจกรรมไร้กังวล

สุขอนามัยของผู้เช่า คือหัวใจสำคัญของการบริการ

“เมื่อความอุ่นใจของผู้เช่ามากขึ้น ความพึงพอใจที่มีต่อบริการและมาตรการต่างๆ ที่เรามอบให้ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น เพราะเรามุ่งมั่นใจการพัฒนาบริการเพื่อผู้เช่าพื้นที่สูงสุด” คุณพัชราวดี ขุนทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและบริหารสินทรัพย์ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องด้วยหัวใจของเราคือผู้เช่า ดังนั้น เราต้องดูแลและปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เช่ามั่นใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง “อากาศภายในอาคาร” ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน เราจึงติดตั้งระบบ SCG Bi-ion เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องอากาศ และลดเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการติดตั้งเพียง อาคารอับดุลราฮิม เพลส สู่ อาคารบางกอกซิตี้ และอาคารจีพีเอฟ วิทยุ โดยปัจจุบัน เราติดครอบคลุมมากกว่า 2,200 ตารางเมตร ในพื้นที่ล็อบบี้ก่อนเพราะ เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้สัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก พร้อมวางแผนขยายพื้นที่ติดตั้งสู่ชั้นอื่นๆ ของอาคาร และอาคารอื่นที่อยู่ในการดูแลและบริหาร เพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของผู้เช่าเป็นเรื่องที่สำคัญ”

สุขอนามัยของผู้เช่า คือหัวใจสำคัญของการบริการ

เสริมเกราะให้แนวหน้าปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจทั้งคนไข้และคนทางบ้าน

“อาชีพหมอและพยาบาล นับว่าเป็นอาชีพแนวหน้าที่ต้องผจญและสู้รบกับเชื้อโรคทุกทิศทางตลอดเวลา” หนึ่งในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีกล่าวถึงความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลมอบให้เจ้าหน้าที่และคนไข้ทุกคนว่า “โรงพยาบาลสระบุรีนับเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทาง ที่ให้การรักษาประชาชนบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง โดยแต่ละวันต้องรับรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลเล็งเห็น คือ เมื่อมีคนจำนวนมากๆ เข้ามาใช้บริการ อาจเกิดการสัมผัสพื้นที่หรือพื้นผิวในบริเวณเดิมได้แบบซ้ำๆ ดังนั้น เรื่องความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะความสะอาดของอากาศที่เราต้องหายใจร่วมกันในสถานที่ปิด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในบริเวณจุดสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องฉุกเฉิน โรงอาหาร แผนกอายุรกรรม เป็นต้น เพื่อเพิ่มสุขภาวะที่ดีทางอากาศให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่แข็งแรงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่มั่นใจด้วยว่าทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สูงสุดเช่นกัน”

เสริมเกราะให้แนวหน้าปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจทั้งคนไข้และคนทางบ้าน

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรม SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-hygiene หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-446-5445,099-3914161

Published on: Sep 23, 2022

(Visited 380 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว