SCG ธุรกิจยั่งยืน อันดับ 1 ของโลก จาก DJSI และองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19

เอสซีจีที่ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) และได้คะแนนสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ ESG 4 Plus มุ่งเดินหน้าแก้วิกฤภาวะโลกรวน และลดสังคมเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 พัฒนาทักษะสร้างอาชีพ 50,000 คน พร้อมคิดค้นนวัตกรรมโซลูชัน เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป

วันที่ 23 กันยายน 2565 เอสซีจีได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) และได้คะแนนสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมาจากความมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus  “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 พร้อมวิจัย พัฒนาโซลูชัน เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ตรงใจผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนอย่างพลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ RDF พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) อย่าง “SCG Solar Roof ระบบ Hybrid” ระบบหลังคาโซลาร์ เทคโนโลยีไฮบริด มีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ไฟฟ้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  นวัตกรรมพลาสติก SCGC GREEN POLYMER™ บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลช่วยลดใช้ทรัพยากร ลดโลกร้อน CPAC 3D Printing Solution เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ 3 มิติ ที่ออกแบบได้หลากหลาย รวดเร็วและลดวัสดุเหลือทิ้ง

เอสซีจี ธุรกิจยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก จาก DJSI ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus

นอกจากนี้ เอสซีจียังพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ฉลาก SCG Green Choice ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในไทย ที่ออกฉลากเพื่อรับรองสินค้า บริการเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและ SMEs  50,000 คน เช่น อาชีพช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุก การแปรรูปและการขายสินค้าทางออนไลน์  ทั้งยังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งไทย อาเซียนและโลกให้ดำเนินงานด้วย ESG เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป

CPAC 3D Printing Solution เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปแบบ 3 มิติ
ฉลาก SCG Green Choice
“SCG Solar Roof ระบบ Hybrid”
บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลช่วยลดใช้ทรัพยากร
มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ

Published on: Sep 23, 2022

(Visited 3,332 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว