ความรัก 101

“ความรัก” วิชาที่ไม่เคยเรียนจบ ไม่เคยสอบผ่านแล้วจะทำอย่างไรให้ผ่านมันไปได้ ? จะต้องฝืนความรู้สึก หรือไหลตามมันไปสู่ปลายทางที่เราไม่อาจคาดคำตอบสุดท้ายผู้ชายธรรมดาคนนี้ จะเข้าใจเหมือนกับคุณหรือไม่กับวิชาง่ายๆ ที่ยากที่สุด #ความรัก101

เข้าใจความรัก เข้าใจน้ำ กับ “รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที” รักน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่การทำ ฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ แล้วส่งต่อน้ำไปยัง สระพวงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร และร่วมดูแลปลายน้ำผ่านการสร้างบ้านปลาเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศชายฝั่ง

(Visited 270 times, 1 visits today)