“Thailand Industry Expo 2019 : Synergy for Success” นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของโลกและอุตสาหกรรม

เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success : สานพลัง…

ดาวน์โหลดข่าว

Recycled Plastic Road

“ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล” หรือ “Recycled Plastic Road” อีกหนึ่งนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งได้นำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยกขยะภายในเอสซีจีและครัวเรือนชุมชนซึ่งรวบรวมโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด…

ความรัก 101

“ความรัก” วิชาที่ไม่เคยเรียนจบ ไม่เคยสอบผ่านแล้วจะทำอย่างไรให้ผ่านมันไปได้ ? จะต้องฝืนความรู้สึก หรือไหลตามมันไปสู่ปลายทางที่เราไม่อาจคาดคำตอบสุดท้ายผู้ชายธรรมดาคนนี้ จะเข้าใจเหมือนกับคุณหรือไม่กับวิชาง่ายๆ ที่ยากที่สุด #ความรัก101 เข้าใจความรัก เข้าใจน้ำ กับ “รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที” รักน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ…

เอสซีจี โชว์ศักยภาพ R&D ตอบโจทย์ตลาดโลก

ระยอง (8 มีนาคม 2561): กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ทุ่มงบกว่า 3,600 ล้านบาท ผลักดันงานวิจัยสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงโซลูชั่นใหม่ ๆ ล่าสุด จัดทัพนวัตกรรมพลาสติก…

เอสซีจี รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2560 สาขา Distinguished Issuer Award

เมื่อเร็วๆ นี้ นายยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหารกลาง เอสซีจี เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล Distinguished Issuer Award…

เอสซีจี รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่

เอสซีจีสานต่อ 10 ปี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต ขยายผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้ธรรมชาติฟื้นคืน สู่การสร้างอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เกิดเป็นห่วงโซ่ยั่งยืนตลอดเส้นทางน้ำ สร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายทางน้ำที่ดี สร้างสมดุลอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นให้ประเทศไทย น้อมนำศาสตร์พระราชา จากภูผา…

ทำไมต้องรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

เพราะเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ต้นน้ำ สู่พื้นที่กลางน้ำ และจบที่พื้นที่ปลายน้ำ