เอสซีจี คว้า “ฉลากเขียว” ให้กับปูนซีเมนต์และท่อเป็นรายแรก

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เอสซีจีได้แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยคว้า “ฉลากเขียว” (Green Label) ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไปไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ) และผลิตภัณฑ์ท่อเอสซีจี เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ฉลากเขียวดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดมา ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีของผู้บริโภคและสังคม พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานการผลิตวัสดุก่อสร้างให้ตอบโจทย์เทรนด์ “กรีน” ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ของภาครัฐ เพื่อช่วยผลักดันตลาดวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เติบโตขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากเขียว โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นร้อยละ 40 ภายในสิ้นปี 2560

สำหรับผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีที่ได้รับฉลากเขียว คือ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สำหรับงานโครงสร้างของบ้านพักอาศัย โครงสร้างขนาดใหญ่ งานสาธารณูปโภค งานคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์ท่อ เอสซีจี ได้แก่ ท่อพีวีซีสำหรับระบบประปาและระบายน้ำ และท่อพีวีซีสำหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบประปาขนาดใหญ่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเอสซีจีก็ได้รับมาตรฐานฉลากเขียวมาแล้ว อาทิ หลังคาคอนกรีตและหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์หลายรุ่น ฉนวนกันร้อน และฉนวนกันเสียง

(Visited 1,560 times, 1 visits today)