LION X SCGC นำร่องเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “เปา และ โชกุบุสซึ” ให้เป็นมิตรกับโลก ด้วย Green Polymer Solution จาก SCGC ครั้งแรกในไทยกับนวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เน้นกลิ่นหอมโดยเฉพาะ

กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2565 ไลอ้อน (ประเทศไทย) ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) พัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) นำร่องด้วยขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ ที่ได้นำนวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) ครั้งแรกในประเทศไทยจาก SCGC มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเน้นกลิ่นหอมโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ’ โดยชนิดขวดได้ปรับลดการใช้วัสดุ และชนิดถุงเติมได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อนโยบายความยั่งยืนของทั้งสององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกทางหนึ่ง โดยยังคงคุณสมบัติที่ดีของบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน และไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้านใน ทั้งนี้ ไลอ้อนจะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

นายสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ไลอ้อน (ประเทศไทย) กำหนดทิศทางในการบริหารธุรกิจ “เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในทุกภารกิจ” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การจับมือกับ SCGC เพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้โซลูชันจาก SCGC GREEN POLYMERTM ทั้งด้านการใช้พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง การลดใช้ทรัพยากร และการออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้นั้น นับเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยตอบนโยบายของไลอ้อนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และยกเลิกการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (virgin plastic) ในบรรจุภัณฑ์ ภายในปี 2050 ซึ่งนำร่องด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดขวดของผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ และบรรจุภัณฑ์ทั้งชนิดขวดและถุงเติมของครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ’ โดยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว มั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้านในอย่างแน่นอน ซึ่งจะวางจำหน่ายโดยเริ่มจากบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดขวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ และชนิดซองตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายไปสู่บรรจุภัณฑ์สินค้าอื่น ๆ ของไลอ้อนต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อไป”

นายสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และ SDGs โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Polymer ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มีเป้าหมายที่จะขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2030 โดย SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งการร่วมมือกับไลอ้อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกด้วยโซลูชันจาก SCGC GREEN POLYMERTM ถือเป็นการเปิดตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งทางไลอ้อนได้นำร่องด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ และมีแผนขยายไปสู่บรรจุภัณฑ์สินค้าอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับนวัตกรรมนี้ เราพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับสินค้าที่เน้นคุณสมบัติเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะ โดยยังคงคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน และไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้านใน ทั้งนี้ โซลูชันจาก SCGC GREEN POLYMERTM นอกจากจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

ความร่วมมือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกระหว่างไลอ้อน และ SCGC ในครั้งนี้ ได้มีการนำโซลูชันจากSCGC GREEN POLYMERTM พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE : ลดการใช้เม็ดพลาสติก โดยนำเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่ผลิตจากเทคโนโลยี SMX™ ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ จึงช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติก โดยยังคงคุณสมบัติอื่น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน (2) RECYCLABLE : การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ โดยพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร เป็น Recyclable Packaging Solution เพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (flexible packaging) ให้สามารถรีไซเคิลได้ง่าย และ (3) RECYCLE : นำพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือนมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งนอกเหนือจาก 3 โซลูชันข้างต้นแล้ว  SCGC GREEN POLYMERTM ยังมีโซลูชันด้าน RENEWABLE พัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียนอีกด้วย

LION X SCGC นำร่องเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ “เปา และ โชกุบุสซึ” ให้เป็นมิตรกับโลก

เกี่ยวกับไลอ้อน (ประเทศไทย)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทย

เกี่ยวกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้” (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ข้อมูลเพิ่มเติม www.scgchemicals.com

Published on: Jul 26, 2022

(Visited 715 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว