4 ไอเดียสร้างสรรค์ร่วมเปลี่ยนโลก ด้วย ESG คว้ารางวัล โครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก Hacks to Heal Our Planet : ESG Idea Pitching จากผลงานเยาวชน 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ปลุกพลัง Passion กู้วิกฤติโลก

เอสซีจี ประกาศ 4 ผลงานร่วมเปลี่ยนแปลงโลก โครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching) ด้วยแนวคิด ESG จาก 262 ผลงาน ของเยาวชนจาก 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เอสซีจี เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและความเหลื่อมล้ำ ชวนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ไอเดียด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ผ่านโครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching) ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในงาน ESG Symposium 2022: Achieving ESG and Growing Sustainability เวทีความร่วมมือระดับสากล พร้อมประกาศผล 4 ไอเดียสร้างสรรค์จาก 3 ด้าน ตอบโจทย์เพื่อสังคมยุคใหม่และโลกที่น่าอยู่

รางวัลชนะเลิศ ไอเดียแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

PARASOL ม้วนฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ส่งเสริมพลังงานสะอาด

ผลงานที่เกิดจากแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาในการเข้าถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ ในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มคนรุ่นใหม่จากอินโดนีเซียจึงผุดไอเดียในการสร้าง PARASOL ม้วนฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์จากเพอรอฟสไกต์ที่ใช้พลาสติก PET เป็นวัสดุหลัก โดยมีเป้าหมายในการผลิตเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มครอบครัวรายได้ต่ำทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัว ทั้งเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่า ยืดหยุ่นกว่า และติดตั้งได้ง่ายกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากซิลิคอนทั่วไป แถมยังมีราคาถูก ช่วยให้กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ดีต่อโลก

รางวัลชนะเลิศ ไอเดียแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัลโดดเด่น ไอเดียแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (Social Inequality)

ภาษามือ กระชากใจ แพลตฟอร์มทำลายกำแพงภาษาเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารด้วยภาษา และท่าทางที่เข้าใจระหว่างกันได้ แต่การสื่อสารกับคนปกติทั่วไป ยังคงเป็นปัญหาเรื่องการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาได้ น้อง ๆ กลุ่มนี้จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยิน และคนปกติหมดไป ด้วยเทคนิคการใช้ภาษาเขียนเว็บไซต์ HTML CSS JS ร่วมกับระบบประมวลผล AI Machine Learning & Deep Learning และการสร้างภาษามือ 3 มิติ ที่นอกจากแปลความหมายแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกระหว่างการสื่อสารออกมาได้ด้วย นอกจากนี้ยังมี “ห้องเรียนภาษามือ” เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจผู้พิการทางการได้ยินในสังคมมากขึ้น

รางวัลโดดเด่น ไอเดียแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง

รางวัลโดดเด่น ไอเดียแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม (Governance)

โตไปไม่โกง Next Level สร้างคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ์ ไม่คิดโกง

สังคมที่มีการแข่งขันสูงคืออีกหนึ่งตัวเร่งที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และความไม่เป็นธรรมในสังคม การตระหนักเรื่องความถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็ก แนวคิดเหล่านี้คือที่มาของโครงการ โตไปไม่โกง Next Level เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และละเมิดสิทธิในสถานศึกษา โดยให้สภานักเรียนนักศึกษาเข้ามามีบทบาท เป็นตัวแทนในการดำเนินการร้องเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแก้ไข และร่วมสร้างมาตรฐานสังคมไทยที่ดีในอนาคต

รางวัลโดดเด่น ไอเดียแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม

Khun Car (คุณคาร์) สร้างคุณค่าบนท้องถนนเพื่อสังคมน่าอยู่

ปัญหาการจราจรส่วนหนึ่งเกิดมาจากผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจร สะสมต่อเนื่องจนเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยากแก้ไข การฝึกฝนเรื่องวินัยการจราจรที่ถูกต้องคืออีกหนึ่งแนวทางให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย เกิดเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Khun Car (คุณคาร์) ที่สร้างโมเดลรถ 3 มิติให้เป็นของเรา โดยสามารถอัปเกรดรถให้ทันสมัยได้อยู่เรื่อย ๆ เมื่อผู้ใช้มีการแจ้งเบาะแสเรื่องการทำผิดกฎจราจรจริงผ่านการรายงานด้วยภาพถ่าย เช่น การขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การขับรถย้อนศร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย ช่วยสร้างจิตสำนึกในการเดินทางที่ดี และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

รางวัลโดดเด่น ไอเดียแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่ง จากไอเดียสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสะท้อนปัญหาทางสัมคม สิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ผ่านโครงการปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก (Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching) เวทีที่เปิดโอกาสรับฟังไอเดียที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหา สู่แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในอนาคต เพราะโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จากพลังความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ก้าวข้ามผ่านทุกข้อจำกัดเดิม ๆ เอสซีจีเชื่อมั่นในพลังเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Published on: Jul 26, 2022

(Visited 800 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว