เอสซีจี เปิด “CPAC Solution Center” ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร

เอสซีจี ยกระดับการก่อสร้างไทย เปิดตัว “CPAC Solution Center” ที่ จ.ขอนแก่น ศูนย์รวมนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างอย่างครบวงจร พร้อมสร้างเครือข่ายช่าง-ผู้รับเหมาท้องถิ่นให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ผนวกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยแก้ปัญหาและมุ่งลดของเสียในงานก่อสร้าง ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้งานคุณภาพ สร้างเสร็จไว คุมงบประมาณได้ ไร้ปัญหา ตั้งเป้าเปิดศูนย์ฯ ให้บริการรวม 9 สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2562

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย CPAC กล่าวว่า “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเอสซีจีปีนี้ ได้ยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผ่านการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งกับเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ด้วยการจัดตั้ง CPAC Solution Center” เพื่อเป็นพื้นที่  Co-Working Space และศูนย์รวมสำหรับคนในวงการก่อสร้างให้สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงหาโซลูชันต่างๆ ร่วมกัน โดย CPAC จะเป็นผู้ช่วยเชื่อมโยงนวัตกรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร โดย CPAC Solution Center จังหวัดขอนแก่นนี้ นับเป็นแห่งที่ 2 หลังจากที่ได้เปิดศูนย์ฯ แห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าเปิดศูนย์ฯ ให้บริการรวม 9 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่  ขอนแก่น พิษณุโลก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นนทบุรี นครปฐม และพัทยา ภายในสิ้นปี 2562 และตั้งเป้าขยายเพิ่มเป็น 20 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมขยายเครือข่ายช่างและผู้รับเหมาท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในรูปแบบโซลูชันสำหรับงานโครงสร้างครบวงจร”

งานเปิดศูนย์ CPAC Solution Center จ.ขอนแก่น
งานเปิดศูนย์ CPAC Solution Center จ.ขอนแก่น

สำหรับนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอสซีจีนำมาให้บริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการก่อสร้างและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่วงการก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่ โปรแกรม 3 มิติ BIM (Building Information Modeling) ที่ช่วยออกแบบก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น โดยได้รวมแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถวางแผนสั่งวัสดุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบตำแหน่งหรือความผิดพลาดในจุดต่างๆ ก่อนลงมือสร้างจริง เพื่อช่วยลดของเสียจากการเผื่อวัสดุ ประหยัดเวลา และต้นทุนการก่อสร้าง

รวมถึงยังมีการนำ Construction Technology มาใช้เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า ได้แก่ 1) โซลูชันสำหรับกลุ่ม “เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมารายย่อย” ตั้งแต่โซลูชันงานพื้นที่ให้บริการเท ปาด ขัด โซลูชันเสาและคานสำเร็จรูป โซลูชันผนังสำเร็จรูป โซลูชันฟาร์มปศุสัตว์ ที่ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน สร้างเสร็จเร็ว และคุมงบประมาณได้ด้วยวัสดุก่อสร้างแบบสำเร็จรูป 2) โซลูชันสำหรับ “ผู้รับเหมารายใหญ่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ” อาทิ โซลูชันงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ งานก่อสร้างพื้นไร้คานสถานีรถไฟฟ้า งานหล่อคานสะพาน โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัสดุ การควบคุมการผลิต ตลอดจนการติดตั้ง รวมถึง Lifetime Solution ที่ให้บริการซ่อมแซมหรือยืดอายุสิ่งปลูกสร้าง เช่น โครงสร้างอาคารสูง โรงงาน สะพาน ท่าเทียบเรือ และ Earthwork Solution โซลูชันสำหรับงานฐานรากที่ให้บริการออกแบบ ระบบงานดินและระบบระบายน้ำ เพื่อลดเวลาการก่อสร้าง ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ภาคกลางที่มีการทรุดตัวของดินสูง

บรรยากาศ CPAC Solution Center จ.เชียงใหม่
บรรยากาศ CPAC Solution Center จ.เชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญของ CPAC ได้ที่ “CPAC Solution Center” จังหวัดขอนแก่น โทร. 081 265 0349 หรือ Facebook : CPAC หรือ Line@ : @cpac และYou Tube : CPAC หรือ CPAC Contact Center โทร. 02-555-5555 และเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/ และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 2,016 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว