เติมเต็มความปลอดภัยให้นักรบเสื้อขาว ห้องน้ำสำเร็จรูป ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ในสมรภูมิรบ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมต้องการอาวุธ และเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ทั้งยังต้องครอบคลุมในทุกรายละเอียด สำหรับนักรบเสื้อขาว นอกจากห้องปฏิบัติงานที่ต้องออกแบบให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้มากที่สุดแล้ว ห้องน้ำ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องใส่ใจ

ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบให้บุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาล  โดยได้ติดตั้งแห่งแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี  ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19  เอสซีจีนำความเชี่ยวชาญจากการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปมาพัฒนา โดยเน้นการผลิตแบบเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานจากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการก่อสร้าง ลดการทำงานหน้างานให้เหลือเพียงการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่วนกลางด้วยระบบ Plug & Play

ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี มีจำนวน 12 ห้อง จัดวางแยกการใช้งานเป็น 3 พื้นที่ พื้นที่ละ 4 ห้อง คือ จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดที่ผู้ป่วยรอฟังผลการตรวจ และห้องน้ำเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรการแพทย์ โดยติดตั้งให้เหมาะสมกับเส้นทางการเดินของผู้ใช้งาน ไม่ให้ปะปนกัน และช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์และพยาบาลในการใช้งานให้มากที่สุด โครงสร้างหล่อคอนกรีตทั้งตัวพื้น ผนัง และฝ้า โดยผนังจะมีความหนาเพียง 5 เซนติเมตร แต่มีความแข็งแรงทนทาน

จุดเด่นของห้องน้ำสำเร็จรูปที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล

  • ติดตั้งแยกพื้นที่ใช้งาน ระหว่างบุคลากรการแพทย์ และผู้ป่วย ไม่ปะปนกัน
  • ใช้งานให้เบ็ดเสร็จภายในห้องเดียว ออกแบบให้มีทั้งอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อยู่ภายในห้องเดียว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างผู้ใช้งานแต่ละห้อง และติดตั้งฝักบัวเพิ่มเติม สำหรับห้องน้ำของบุคลากรการแพทย์
  • ลดการสัมผัสปนเปื้อน ด้วยการติดตั้งก๊อกน้ำและเครื่องกดสบู่อัตโนมัติ รวมถึงสุขภัณฑ์ COTTO รุ่นที่รองรับการเติมน้ำในการกดชำระและการใช้งานหนัก
  • สะดวกในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมี ด้วยการปูกระเบื้องเซรามิคทั้งห้อง
  • สะดวกกับการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบส่วนกลาง โดยวางจุดต่อเชื่อมระบบน้ำดีและสุขาภิบาลต่าง ๆ ให้อยู่ในผนังด้านเดียว
  • สะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนจุดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยหลังคาคลุมในลักษณะเต๊นท์
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
(Visited 3,040 times, 1 visits today)