“เอสซีจี เอ็กซ์เพรส” ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ช่วยหมอ-พยาบาลปลอดภัย สู้โรคร้ายโควิด-19 เร่งด่วน

อีกหนึ่งเบื้องหลังสำคัญในการช่วยสร้างความปลอดภัยให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ ผู้ที่ให้บริการขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยต้องรักษาทั้งความเร็ว สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งานในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส” จึงนำศักยภาพและจุดแข็งในด้านการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล จากองค์กรต่าง ๆ ไปยังโรงพยาบาล เครือข่ายการแพทย์ มูลนิธิ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศฟรี เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ใช้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

สนับสนุน มูลนิธิเอสซีจี ในการขนส่งนวัตกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชูจุดแข็งส่งด่วนทั่วไทย สนับสนุนการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถึงมือ

อรนี เพ็ญศิริสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส กล่าวถึงแนวคิดของการสนับสนุนครั้งนี้ว่า จากการที่ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน ทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ ธุรกิจถึงผู้บริโภค และผู้บริโภคถึงผู้บริโภค ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จึงนำจุดแข็งขององค์กรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ไปยังทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับเชื้อร้ายโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

“เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุดป้องกันส่วนบุคคล ไปยังเครือข่าย มูลนิธิ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงาน ได้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ใช้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

นอกจากนี้ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน มูลนิธิเอสซีจี ในการขนส่งนวัตกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อาทิ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) ซึ่งช่วยในปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจของบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการใช้งานในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแคร์ดูแลกันให้ประเทศไทยพ้นภัยครั้งนี้”

อรนี เพ็ญศิริสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส

ขณะเดียวกันเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยังได้ส่งมอบถุงสำหรับใช้บรรจุหน้ากากสะท้อนน้ำ จำนวน 15,000 ชิ้น ให้กับโครงการ “Thammask for med” เพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมอและพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย

เสริมมาตรการเพื่อความปลอดภัย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์มั่นใจเต็มที่

“อรนี” กล่าวอีกว่า เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยังเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีมาตรการในดูแลและป้องกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้การขนส่งนอกจากจะมีความรวดเร็วแล้ว ยังมีความปลอดภัยทั้งในส่วนของพนักงานและผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยในการทำงานของพนักงานรับ-ส่งสินค้า จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ทำการรับ-ส่งของ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงสถิติของพนักงานว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ไว้เพื่อให้ผู้รับมีความมั่นใจ โดยเฉพาะกับการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในครั้งนี้ ที่ต้องอาศัยความสะอาดและปลอดภัยเป็นอย่างมาก

“ขณะที่การนำส่งพัสดุทุกครั้ง จะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนที่จะส่งให้ถึงมือผู้รับ จึงเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับปลายทางได้ในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้ทั้งผู้ส่งของ และผู้รับมีความมั่นใจในบริการและพัสดุที่ได้รับในวันนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น”

ส่งมอบถุงสำหรับใช้บรรจุหน้ากากสะท้อนน้ำ ให้โครงการ Thammask for med

ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยังพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการอาหารแช่แข็งมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการรับประทานและเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากต้องทำงานที่บ้าน (Work From Home) เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จึงให้ความสำคัญกับการขนส่งด้วยมาตรฐานสากล ด้วยกล่องควบคุมความเย็นที่สามารถรักษาอุณภูมิของสินค้าไว้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะถึงมืออย่างปลอดภัย อีกทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ยังเพิ่มความสะดวกด้วยบริการเข้ารับสินค้าที่บ้านฟรี เพื่อนำไปส่งให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย โดยผู้ส่งไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านอีกด้วย

นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งในการนำความเชี่ยวชาญขององค์กรมาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยขั้นตอนที่มีมาตรฐาน ทำให้ผู้รับและผู้ส่งมั่นใจได้ทั้งความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว

มาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับของ

 

(Visited 2,171 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว