เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ อดีตสโมสรนิสิตจุฬาฯ ปี 2539 มอบ “กล่องกันเชื้อเพื่อหมอไทย”

เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ อดีตสโมสรนิสิตจุฬาฯ ปี 2539 จัดทำโครงการ “กล่องกันเชื้อเพื่อหมอไทย” เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยตัวกล่องผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส มี 2 รูปแบบ คือ กล่อง สำหรับช่วยป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในขั้นตอนการสอดท่อช่วยหายใจ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และกล่องสำหรับช่วยป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเชื้อ ซึ่งกล่องทั้ง 2 รูปแบบนี้ จะผลิตจำนวน 240 ชิ้น และจัดส่งโดยเอสซีจี โลจิสติกส์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 61 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อให้การขนส่งกล่องกันเชื้อดังกล่าว รวมทั้งสินค้าทุกชนิดมีความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ด้วยการให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน การตรวจวัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ การทำความสะอาดสำนักงานและคลังสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และการจัดจุดน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่ออย่างทั่วถึงอีกด้วย

การขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยเอสซีจี โลจีสติกส์
(Visited 607 times, 1 visits today)