เอสซีจี จับมือสตาร์ทอัพด้านการเงิน เปิดตัว Buddy Credit ให้วงเงินเครดิตการค้าสำหรับผู้รับเหมา

เอสซีจี โดย นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Head of Distribution and Retail Business (ที่ 3 จากซ้าย) และนายจิรวัฒน์ ลิ้มแก้วประเสริฐ Credit and Finance Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (ซ้ายสุด) ร่วมกับสตาร์ทอัพด้านการเงิน Credit OK & Self Made Finance โดยนายยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ Chief Executive Officer, Credit OK & Self Made Finance (ที่ 4 จากซ้าย), Credit OK โดยนายภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Product and Data Officer, Credit OK (ที่ 2 จากซ้าย) และ Grab Financial Group โดยนายชยานันท์ เต็มสาธิต Associate, Business Development, Grab Financial Group ประเทศไทย (ที่ 5 จากขวา) เปิดตัวบริการวงเงินเครดิตการค้าเต็มรูปแบบ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit)” สำหรับผู้รับเหมาและช่าง ผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างการเติบโตได้ในสถานการณ์การแข่งขันยุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าของร้านผู้แทนจำหน่าย และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน หรือโครงการก่อสร้างได้รับงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ บริการ บัดดี้เครดิต (Buddy Credit)” คือ บริการที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีให้เครดิตกับผู้ประกอบการรายย่อยในการซื้อสินค้าสูงสุด 45 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้รับเหมาและช่างที่สนใจสามารถสมัครบริการได้ง่ายผ่านร้านผู้แทนจำหน่ายของเอสซีจีทั่วประเทศ รู้ผลอนุมัติรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ โดยไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร อีกทั้ง หากสามารถจ่ายเงินคืนก่อนครบกำหนด จะได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ 0.1-0.2 ของยอดชำระในรอบบิลถัดไป หรือหากชำระเกินกำหนด จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของยอดหนี้ที่ค้าง โดยได้เริ่มให้บริการ Buddy Credit แล้วเมื่อไตรมาสที่ 3 ในปี 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 2,401 times, 1 visits today)