เอสซีจี นำเสนอแนวทางการทำเหมือนสีเขียว บนเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “BEDO Ninth Year Celebration Forum and International Workshop : Bio preservation and Bio banking of Economically Important Genetic Resources” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการดำเนินการของเอสซีจีเกี่ยวกับการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการศึกษาฟื้นฟูเหมืองของเอสซีจี นอกจากนี้ โรงงานปูนซีเมนต์ลำปางยังได้เข้ารับรางวัล Business and Biodiversity Check ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการศึกษาผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในงานนี้ด้วย

(Visited 187 times, 1 visits today)