SCGC ประกาศเป้าหมายด้าน ESG ร่วมแก้วิกฤตเพื่อโลกยั่งยืน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ตระหนักถึงวิกฤตที่โลกต้องเผชิญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะขาดแคลนทรัพยากร ภาวะโลกร้อน รวมไปถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกและสังคมที่ยั่งยืน SCGC จึงประกาศเป้าหมายด้าน…

ดาวน์โหลดข่าว