เอสซีจี ร่วมประชุม GCCA เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายชนะ ภูมี  Vice President–Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมประชุม…