เอสซีจี ร่วมประชุม GCCA เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายชนะ ภูมี  Vice President–Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมประชุม Global Cement and Concrete Association (GCCA) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ระดับโลก เพื่อเลือกตั้งคณะทำงานของ GCCA พร้อมนำเสนอโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี เพื่อให้คณะทำงานคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบสำหรับร่างเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกทุกรายต่อไป

สำหรับโครงการที่เอสซีจีนำเสนอ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับ Natural Climate Solution (NCS) ซึ่งเป็นแนวทางการลดสภาวะโลกร้อนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ Paris Agreement ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก คือ

  1. โครงการ “ฝายชะลอน้ำ” ที่ทำให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น จากการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำในธรรมชาติ
  2. โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” ซึ่งการปลูกหญ้าทะเล หนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศไว้ในใบ ลำต้น และราก และเกิดเป็นตะกอนดินในบริเวณนั้น หรือที่เรียกว่า Blue carbon

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในเอเชีย ประกอบด้วยบริษัท Taiheiyo จากญี่ปุ่น และบริษัท Asia cement corporation จากไต้หวัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของ Asia Theme ด้วยเห็นว่าผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในเอเชียมีการจัดทำกิจกรรมด้านด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงบวก ผ่านการอนุรักษ์ผืนป่าและกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งสอดคล้องกับ NCS Initiative ที่เอสซีจีดำเนินการอยู่ โดยจะได้ประสานความร่วมมือในระดับคณะทำงานเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวในระดับภูมิภาคต่อไป

ทั้งนี้ GCCA เป็นการรวมตัวกันของผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่จากทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 23 บริษัท วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาปูนซีเมนต์และคอนกรีต โดยกรอบการทำงานของ GCCA ประกอบด้วย 3 หลัก ได้แก่ ความยั่งยืน นวัตกรรม และตำแหน่งทางการตลาดคอนกรีต

(Visited 963 times, 1 visits today)