เอสซีจี ร่วมสร้าง Inclusive Society ปั้นชุมชนพึ่งพาตนเอง ฟื้นน้ำ สร้างป่า พัฒนาอาชีพมั่นคง มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

เอสซีจี ขับเคลื่อน  Inclusive Society ปลุกพลังชุมชน จัดงาน SCG “The Possibilities for Inclusive Society – เติบโตไปด้วยกัน…กับโลกที่ยั่งยืน” ชูแนวคิดระเบิดจากข้างใน…

ดาวน์โหลดข่าว