SCG Smart Building Solution ย้ำความสำคัญมาตรฐานคุณภาพอากาศระดับสากลจาก ASHRAE เพื่อคุณภาพชีวิตผู้คนในอาคารที่ดีอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ร่วมกับ ASHRAE…

ดาวน์โหลดข่าว

อัปเดต ‘นวัตกรรมที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสุดล้ำ’ จากเอสซีจี ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ – เมื่อโลกกำลังขยับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งการก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว และแนวคิด Go Green เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้คน กำลังก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) “นวัตกรรม” จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของผู้คน…

ดาวน์โหลดข่าว

SCG ร่วมกับ LHMH ยกระดับ ศูนย์การค้า “Terminal 21 Pattaya” เป็นอาคารอากาศสะอาด ปลอดภัย พร้อมประหยัดพลังงาน ด้วยระบบ “SCG HVAC Air Scrubber”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ร่วมด้วยคุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี…

ดาวน์โหลดข่าว