USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นำร่องศึกษาการใช้งานสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) บูรณาการบริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มองค์กรในทุกประเภท เปิดตัว…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี จับมือ บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเอสซีจี โดยนายบรรณ เกษมทรัพย์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และบริษัทบีวายดี ออโต้ อินดัสทรี โดยนายหลิว เฉีย…

ดาวน์โหลดข่าว