โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน มุ่งลดจำนวนอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สานต่อเจตนารมณ์ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน แนะเคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล มุ่งลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงใกล้ปีใหม่สากลอย่างยั่งยืน

นายชลัช วงศ์สงวน ผู้บริหารโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี กล่าวว่า “เทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้น เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ และเมื่อพิจารณาสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงดังกล่าวของปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 3,791 ครั้ง ซึ่งพบว่า สาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมของ “คน” ทั้งการขาดสติในการขับรถจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับรถเร็วด้วยความประมาท รองลงมาคือ ความไม่พร้อมของ รถ” และ “เส้นทาง” ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ผ่านการรณรงค์ใน โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยแนะนำเคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดย 3 มอง” คือการใช้สายตา 1) มองไกลไปข้างหน้า (Look Ahead) 2) มองโดยรอบ (Look Around) 3) มองเคลื่อนไหวสายตา (Look Always) 2 ปฏิบัติ” คือการใช้สายตา 1) เพื่อหาพื้นที่ว่าง (Operate for Space) 2) เพื่อหลบหลีก (Operate for Escape) ซึ่งเคล็ดลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงปีใหม่ไทยอย่างยั่งยืน

เราเชื่อมั่นว่า หากผู้ขับขี่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามเคล็ดลับดังกล่าว ประกอบกับการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติ ย่อมจะสามารถลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากในทุกช่วงเวลาไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น และหวังว่า โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกและวินัยในการขับขี่ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” นายชลัช กล่าวทิ้งท้าย

3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย
3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0818165624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 2,095 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว