จาก PASSION FOR BETTER สู่ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

เพราะสิ่งที่ยากกว่าการทำดีคือ การทำดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กว่า 106 ปีแล้วที่ ‘เอสซีจี’ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นดีเอ็นเอของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เป็นต้นแบบให้อีกหลายองค์กรได้พัฒนาบริหารจัดการธุรกิจทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความยั่งยืนให้สังคม โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ

และแน่นอน หนึ่งในนั้นคือเอสซีจี ที่ปีนี้คว้าถึง 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรที่ไม่หยุดพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยมีประโยชน์ของผู้คนเป็นปัจจัยสูงสุด

8 รางวัล ประกอบด้วย 3 รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาต่างๆ ได้แก่

1. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

2. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

3. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

นอกจากนั้นยังได้รับอีก 5 รางวัลดีเด่น (Distinguished Awards) ในสาขา

1. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

2. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)

3. ความเป็นเลิศด้านสินค้า / การบริการ (Product / Service Excellence)

และธุรกิจเคมิคอลส์ในเอสซีจียังได้รับรางวัลเพิ่มเติมในสาขา

  1. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)
  2. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)
รางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019”
“Thailand Corporate Excellence Awards 2019”

ผลิตภัณฑ์และบริการต้องตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง

ด้วยคำมั่นสัญญาของเอสซีจี ‘PASSION FOR BETTER’ ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในวันที่โลกหมุนเร็วและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป สิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดในปีนี้คือ ความมุ่งมั่นในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Value Proposition) สู่ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของตลาด มาดูกันว่า ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

SCG HOME – Active OMNI-Channel ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากเดิมที่การสร้างหรือต่อเติมบ้านเป็นเรื่องน่าปวดเศียรเวียนเกล้าสำหรับเจ้าของบ้าน ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน หาช่างยาก ฝีมือได้มาตรฐานไหม ราคายุติธรรมหรือไม่ ทำแล้วทิ้งงานหรือเปล่า รวมทั้งไม่รู้จะซื้อของที่ไหน อีกทั้งปัจจุบันลูกค้าที่จะทำบ้านหรือก่อสร้างเกือบ 100% เริ่มต้นหาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ โดยพบว่า ลูกค้ามีการหาข้อมูลทางออนไลน์สลับกับไปที่ร้านนานถึง 6 เดือน กว่าจะตัดสินใจซื้อได้ นี่คือปัญหาฝังราก ซึ่งเอสซีจีแก้ Pain Point ด้วยการสร้างโซลูชันเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยแบบเต็มรูปแบบ พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยตอบโจทย์ความสะดวกสบายเจ้าของบ้านแบบ One Stop Service ด้วยรูปแบบ Active OMNI-Channel เชื่อมต่อประสบการณ์ทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การถอดแบบประมาณการ การสำรวจหน้างาน ตลอดจนการสั่งซื้อ ติดตั้ง และรับบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ได้ความรู้อย่างถูกต้อง ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เดียวจบ เพื่อบ้านที่ดีที่สุดของคุณ

หุ่นยนต์ผู้ช่วยช้อป
หุ่นยนต์ผู้ช่วยช้อป

ในส่วนของช่างหรือผู้รับเหมาไม่ต้องน้อยใจ เอสซีจียังสร้าง Co-Working Space ศูนย์กลางสำหรับช่างและผู้รับเหมา ภายใต้ชื่อ ‘CPAC Solution Center’ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการเทคโนโลยีโซลูชันงานก่อสร้างที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เรียกว่า ตอบโจทย์ในบริบทแวดล้อมอย่างครบวงจร

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมทั้งหมด ได้ที่ THE STANDARD

(Visited 341 times, 1 visits today)