SCGC ร่วมเวทีขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น หนุนการลงทุนในอนาคต พัฒนานวัตกรรมตอบเมกะเทรนด์โลก ขานรับเศรษฐกิจ BCG ในงาน Thailand-Japan Economic Forum 2023

กรุงเทพฯ – 21 มิถุนายน 2566 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในเวทีงานสัมมนา Thailand-Japan Economic Forum 2023 ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation)” เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ภายในงาน นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา New Business Director, SCGC ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ในหัวข้อ “Thailand-Japan’s New Dimension of Economic Cooperation ซึ่ง SCGC มุ่งเน้นพัฒนา Green Innovation ที่ตอบเมกะเทรนด์ อาทิ นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCGC GREEN POLYMER ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียน และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยมีเป้าหมายในการลดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Climate Change ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างญี่ปุ่น-ไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม

สัมมนาหัวข้อ Thailand-Japan’s New Dimension of Economic Cooperation

งาน Thailand-Japan Economic Forum 2023 จัดขึ้นโดย หอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee: AMEICC) มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 200 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อาทิ กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ(Japanese Chamber of Commerce, Bangkok) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น  (Japan External Trade Organization: JETRO) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการลงทุน และการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสรรค์เศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ที่สอดรับกับสถานการณ์โลกในอนาคต

ทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้มีความสัมพันธ์และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เป็นเวลายาวนานกว่า 136 ปี โดยในไตรมาสแรกปี 2566 ญี่ปุ่นลงทุนเป็นอันดับหนึ่งของต่างชาติทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โดย SCGC ได้ร่วมเป็นพันธมิตรลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2539  เช่น การร่วมทุนกับบริษัทมิตซุย เคมิคอลส์ จำกัด ก่อตั้งบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด เพื่อผลิตพีพีคอมพาวนด์ และก่อตั้งบริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด ผลิตฟิล์มพลาสติก LLDPE ชนิดพิเศษสำหรับบรรจุภัณฑ์ การร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล จำกัด ก่อตั้งบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เพื่อผลิตแผ่นอะคริลิกและสินค้าภายใต้แบรนด์ Shinkolite เป็นต้น

กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย ผู้บริหาร SCGC ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

Published on: Jun 29, 2023

(Visited 223 times, 1 visits today)