เอสซีจี คว้ารางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” จากข่าวหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งมั่นสร้างการเติบโตระยะยาว ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี โดย นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน รับมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ประจำกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายชาญชัย สงวนวงศ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ในการประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ปีที่ 8 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท แอสเซส โปร เมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรของเอสซีจี ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรม สินค้า บริการ พร้อมโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ทั่วภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนตัดสินจากการประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม (ไม่นับหลักทรัพย์อื่น ๆ) จำนวนประมาณ 700 บริษัท จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,000 ราย ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 584 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว