SCG ร่วมมอบรางวัลแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับรองมาตรฐานอาคาร “LEED Zero Waste” และ “TRUE Certification ในระดับ Platinum” เป็นแห่งแรกในอาเซียน

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก U.S. Green Building Council (USGBC) สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย “LEED Zero Waste Certification” และ “TRUE…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี คว้า 2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง พร้อมด้วย นายนำพล ลิ้มประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี คว้ารางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” จากข่าวหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งมั่นสร้างการเติบโตระยะยาว ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี โดย นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน รับมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน ประจำกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายชาญชัย สงวนวงศ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ…

ดาวน์โหลดข่าว