เอสซีจีคว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เอสซีจี โดยนายมงคล เฮงโรจนโสภณ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เอสซีจี รับรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยเอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550) เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และได้เริ่มพิจารณาเป้าหมายที่สอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส และเป้าหมายเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทในเครือฯ ยังได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัลและการรับรองเครื่องหมายต่าง ๆ ภายในงานนี้ด้วยเช่นกัน ได้แก่

  • การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์
  • การรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์
  • การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จำนวน 3 บริษัท
  • รับรางวัลจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จำนวน 3 โครงการ
  • รับรางวัลจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จำนวน 1 โครงการ
เอสซีจีคว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ที่มุ่งสนองตอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทวีความรุนแรงจนถึงขั้นที่ได้รับการเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องตอบสนองอย่างเร่งด่วน หรือ Climate Emergency

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,354 times, 1 visits today)