เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ คว้ารางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทกิจการขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ จากนายทศพล ทังสุบุตร  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากการส่งโปรแกรม SCG Smart Logistics เข้าประกวดโครงการ IP Champion 2020 ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)” โดยโปรแกรม SCG Smart Logistics เป็นนวัตกรรมที่มีความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสียงของพนักงานขับรถในด้านความเร็ว การพักผ่อน และการจอดไหล่ทาง หรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการตรวจจับการจอดติดเครื่องยนต์และการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความปลอดภัย รวมทั้งต้นทุน และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร จากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรม SCG Smart Logistics เป็นนวัตกรรมที่เชื่อมต่อสัญญาณ GPS กับรถขนส่ง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลเป็นพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบ Real-Time ทั้งการแจ้งเตือนก่อนกระทำความผิด (Alarm) และการแจ้งเตือนหลังกระทำความผิด (Alert) ผ่านช่องทาง Web Based Application, Auto Line (Line Application) และโทรศัพท์ (Auto Call) รวมถึงการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของพนักงานขับรถ การประเมินสุขภาพการขับขี่ของพนักงานขับรถ (Driver Credit) และยังมีการแจ้งเตือนพนักงานขับรถก่อนกระทำความผิด (Alarm) ผ่านไมค์และลำโพงภายในห้องโดยสารรถโดยที่พนักงานขับรถไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยมารับโทรศัพท์ นอกจากนี้ ระบบยังมีการตรวจจับเรื่องการจอดรถติดเครื่องยนต์ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ PM 2.5  ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่องการลดมลพิษให้กับโลก รวมถึงสร้างผู้ประกอบการในเชิงคุณภาพในการต่อยอดธุรกิจอย่างความยั่งยืน (Sustainable Business)

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัย

ผู้ที่สนใจบริการสามารถติดต่อ ได้ที่ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หมายเลข 02-586-1783-4, 081-9039440 หรือ ที่เว็บไซต์ www.scglogistics.co.th หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,193 times, 1 visits today)