เอสซีจีคว้ารางวัลองค์กรทำดีเพื่อสังคม “Golden Heart Award 2565” ย้ำจุดยืนพัฒนานวัตกรรม ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดต่อเนื่อง

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, เอสซีจี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล GOLDEN HEART AWARD รางวัลสำหรับองค์กรทำดีต่อเนื่อง ช่วยสังคมฝ่าวิกฤตโรคโควิด 19 โดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ HEC ในปี 2565 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยเอสซีจีทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจร่วมคิดค้นและสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตสำคัญของประเทศ ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจและดูแลรักษาโรคโควิด 19 เช่น แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและห้องแยกป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่จากกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ การออบแบบและพัฒนาเตียงกระดาษสำหรับโรงพยาบาลสนาม ถุงซักผ้าละลายน้ำของกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง และกลุ่มธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้มีการคิดค้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่อยอดคอนเซปท์ Modular Unit กับนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ห้องไอซียู ห้อง X-Ray ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รถวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น และอีกหลาย ๆ โซลูชัน โดยมีมูลค่ารวมทุกโครงการประมาณ 470 ล้านบาท นอกจากนี้ เอสซีจี ยังใช้พื้นที่ภายใน SCG Campus เปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการประชาชนทั่วไปรวมแล้วกว่า 250,000 คน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, เอสซีจี

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา ตัวแทนจากเอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 จึงเป็นโอกาสที่เราจะใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น ห้องระบบความดันบวก-ลบสำหรับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิดที่ได้พัฒนา ผลิต และกระจายไปยังหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ และในยามที่มีความขาดแคลนห้องไอซียู ก็ได้พัฒนาห้องโมดูลาร์ไอซียูขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในช่วงที่มีการระบาดและมีจำนวนผู้ป่วยวิกฤติเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ สามารถสร้างในเวลาที่รวดเร็วทันการณ์ และยังมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่”

“ที่ผ่านมามีนวัตกรรมหลายอย่างที่ใช้แก้ปัญหาช่วงที่เรายังเผชิญกับโรคโควิด 19 ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปให้ได้ เช่น การใช้ระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion ที่สามารถกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา ในอาคารและสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานศึกษา รวมถึงอาคารสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งใน SCG Campus สำนักงานใหญ่บางซื่อได้ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในทุกอาคารสำนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะ โดย SCG มีความเชื่อมั่นว่าระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion จะสามารถแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค และใช้เป็นระบบมาตรฐานเพื่อสุขอนามัยสำหรับทุกอาคารในอนาคตได้” นายวชิระชัย กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศในอาคารให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น คลิก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/all-activity/campaign/hygiene-friend-get-friend สอบถามเพิ่มเติม โทร  061 – 914-4263, 085-446-5445

รางวัล GOLDEN HEART AWARD

Published on: Apr 8, 2022

(Visited 515 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว