SCG หนุนแนวทางป้องกันโควิดในโรงเรียน ด้วยระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion” เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดหนักในขณะนี้ ส่งผลให้สถานศึกษาและโรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ตามปกติ เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายในอากาศได้อย่างรวดเร็ว SCG” ไม่หยุดที่จะนำเทคโนโลยี ที่ช่วยปรับอากาศให้สะอาดเพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปลอดภัยอีกครั้ง ด้วยระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศSCG Bi-ion” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กำจัดเชื้อโรคสำหรับห้อง MODULAR ICU ในวิกฤตโควิดที่ผ่านมา

โดยระบบ SCG Bi-ion” สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศได้สูงสดถึง 99%* รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ ทั้งยังปลอดภัยต่อคนและสิ่งมีชีวิตในขณะเปิดระบบใช้งาน สามารถติดตั้งเข้ากับระบบปรับอากาศเดิมได้ทุกชนิด เพียง 1 ตัวต่อพื้นที่ 30-50 ตรม.โดยประมาณ โดย “โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” เป็นโรงเรียนนำร่องแนวคิด “ห้องเรียนอากาศสะอาดปลอดภัยตลอดทั้งวันด้วย SCG Bi-ion” ซึ่งเริ่มจากการผลักดันของศิษย์เก่าโรงเรียน ขยายไปสู่การวางมาตรฐานอากาศสะอาดสำหรับห้องและอาคารเรียนอื่นทุก ๆ อาคาร, นอกจากนี้ “โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย” ทำการติดตั้งในอาคารนอนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนประจำที่ต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และเรียนอนุบาลบีคอนเฮาส์ แย้มสอาด ลาดพร้าว เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เริ่มจากการที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญด้านอากาศสะอาดปลอดภัยแก่เด็กเล็กและต้องการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของลูกหลานให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงนำระบบกำจัดเชื้อโรค SCG Bi-ion เข้าไปติดตั้งให้กับทุกอาคารเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล

การฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อช่วยให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตามวัยของเด็ก ๆ อีกครั้ง เทคโนโลยี Bi-ion จาก SCG ช่วยสร้างอากาศให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศในสถานศึกษาของท่าน ให้สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น คลิก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/all-activity/campaign/hygiene-friend-get-friend สอบถามเพิ่มเติม โทร  061 – 914-4263, 085-446-5445

ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion”

*หมายเหตุ

  • ปริมาณเชื้อไวรัสที่ลดลงจากการทดสอบในห้องสภาวะควบคุม อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความชื้น เป็นต้น โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถลด MS2 Bacteriophage ซึ่งเป็น Surrogate ของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ในอากาศได้ 90-99% และ บนพื้นผิว 80% ภายใน 10 นาที เมื่อเทียบกับก่อนการเปิดใช้ระบบ SCG Bi-ion โดยแลปวิจัยทางด้าน Biological Defence ของสถาบัน INTA หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสเปน เมื่อเดือน พ.ค. 2020
  • SCG Bi-ion เป็นระบบที่มีคุณสมบัติช่วยลดโอกาสในการติดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด19 ดังนั้นทางผู้ใช้งานจึงควรปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด

Published on: Mar 30, 2022

(Visited 440 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว