เอสซีจี ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย “รถพยาบาลฉุกเฉิน”

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance Safety Solution) โดยนำร่องแห่งแรกที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director ให้การต้อนรับ และนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance Safety Solution สำหรับการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course) สำหรับการพัฒนาศักยภาพในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัยตามกฎหมายและกฎกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ Ambulance Safety Solution

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับโครงการ Ambulance Safety Solution เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ SCG Smart Logistics ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถควบคุมความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงของพนักงานขับรถในด้านความเร็ว การพักผ่อน และการจอดไหล่ทาง หรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยการเชื่อมต่อสัญญาณ GPS กับรถขนส่ง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบเรียลไทม์ ทั้งการแจ้งเตือนก่อน (Alarm) และหลังกระทำความผิด (Alert) จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มรถขนส่งจึงได้ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มรถพยาบาลฉุกเฉินโดยเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินเข้า-ออกก่อนถึงพื้นที่โรงพยาบาล 5 กิโลเมตร เพื่อให้ทีมแพทย์พยาบาลทราบสถานะรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์และเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยทันท่วงที เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินโดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์อย่างครบวงจร ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(Visited 705 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว