ท่อเอสซีจี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ส่งมอบคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา มุ่งส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ

เอสซีจี นำโดย นายกฤต บุนนาค ผู้จัดการธุรกิจท่อและข้อต่อ บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ลำดับที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) จัดทำคู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อ “งานระบบท่อและสุขภัณฑ์” และ “ระบบการให้น้ำและการจัดการ” จำนวนรวม 4,500 เล่ม ให้แก่วิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา แผนกช่างก่อสร้างจำนวน 143 แห่ง และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี แผนกช่างกลเกษตร จำนวน 44 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพด้านระบบงานประปา ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบท่อและสุขภัณฑ์ เน้นความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน พร้อมบูรณาการนวัตกรรมงานระบบท่อระดับสากล ให้สอดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ในระบบการให้น้ำและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

คู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา ระบบการให้น้ำและการจัดการ
คู่มือหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีวศึกษา งานระบบท่อและสุขภัณฑ์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 694 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว