เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ขยายฐานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในมาเลเซีย

จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้นส่งผลให้ช่องทางการค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ธุรกิจบริการส่งอาหารรวมทั้งอาหารบริการด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

ในขณะเดียวกันเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มี    การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตอบรับไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่หันมานิยมการบริโภคอาหารบริการด่วนมากยิ่งขึ้น  เช่นประเทศมาเลเซียอีกหนึ่งตลาดเศรษฐกิจที่สำคัญ

เมื่อเร็ว นี้ SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัท ในเอสซีจี ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 68.3 ในบริษัท Interpress Printers Sendirian Berhad (IPSB) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่ากิจการ 104.5 ล้านริงกิต หรือประมาณ 836 ล้านบาท

โดย IPSB เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนทั่วโลก ตั้งอยู่ที่รัฐเซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสินค้าหลักเป็นกล่องพับได้  ถาดขึ้นรูปกล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วนระดับโลกเป็นลูกค้าหลัก และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ โดยประเทศส่งออกหลักคือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้กล่าวว่า เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เล็งเห็นถึงเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย และมีข้อจำกัดด้านเวลา จึงได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเข้าซื้อหุ้นในกิจการ บรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงลูกค้าธุรกิจอาหารบริการด่วนในภูมิภาคและระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  โดยการขยายสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารดังกล่าว จะทำให้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์สินค้า และการบริการที่มีคุณค่าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

การเข้าซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เอสซีจีแพคเกจจิ้งได้เข้าถึงลูกค้าที่เป็นธุรกิจอาหารชั้นนำระดับโลกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารบริการด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น

(Visited 1,221 times, 1 visits today)