เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อป้องกันโควิด-19

นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ    บรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง ให้แก่ นายแพทย์จิรพงษ์ ฬียาพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้สถาบันซึ่งยังมีการรักษาคนไข้จากโควิด-19 นำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ไปใช้บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน และนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้ทันที โดยถุงซักผ้าจะละลายน้ำได้เองในระหว่างการซักโดยไม่เหลือสารตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ทำหน้าที่ซักผ้าจะมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า

มอบถุงซักผ้าละลายน้ำได้แก่สถาบันบำราศนราดูร
(Visited 736 times, 1 visits today)