เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CECI) หารือแนวทางการจัดการและลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy in Construction Industry (CECI) นำโดยเอสซีจี พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยครั้งนี้ บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

การประชุมดังกล่าว เครือข่าย CECI ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้ 1.) การทดลองบดย่อยหัวเสาเข็มด้วย Mobile Crusher ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทดแทนวัสดุรองพื้นทาง (Sub-Base) 2.) การออกแบบอาคารที่ใช้หลักธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน 3.) การเปลี่ยนคอนกรีตที่เหลือจากการใช้งาน มาแปลงเป็นวัสดุรองพื้นทาง (Sub-Base)  นอกจากนี้ เครือข่าย CECI ยังมีแผนงานที่จะจัดงานสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทในเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (CECI) ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 12 บริษัท ได้แก่ 1. เอสซีจี  2. บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด 3. บริษัท ฤทธา จำกัด 4. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 9. บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด 10. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(Visited 397 times, 1 visits today)